WARSZAWA: 14:12 | LONDYN 12:12 | NEW YORK 07:12 | TOKIO 21:12

Porozumienie: Gruzja i Polska honorują wzajemnie kwalifikacje marynarzy

Dodano: 10 mar 2016, 8:22

Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej parafował porozumienie z Gruzją dotyczące honorowania międzynarodowych uprawnień dla marynarzy obu krajów. Dokument jest efektem rozmów przedstawicieli administracji morskich tych krajów.
– To bardzo istotny krok w odbudowie współpracy i na rzecz polskich przedsiębiorstw armatorskich, które będą mogły korzystać z kwalifikacji zagranicznych marynarzy – podkreśla Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ. – To także ważny element wzmacniania relacji gospodarczych Polski i Gruzji ale też kontynuowania działań zbliżających oba kraje, zainicjowanych jeszcze przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Dwustronny charakter porozumienia w sprawie uznawania przez administracje morskie Polski i Gruzji dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy jest korzystne dla marynarzy posiadających polskie dyplomy i świadectwa, chcących pracować na statkach pływających pod banderą Gruzji. Umożliwi im podjęcie pracy bez konieczności ubiegania się o dokumenty wydawane przez administrację morską Gruzji, gdyż dokumenty polskie traktowane będą jako równoważne.
Porozumienie_Gruzja_i_Polska_honoruja_wzajemnie_kwalifikacje_marynarzy2_m
Porozumienie_Gruzja_i_Polska_honoruja_wzajemnie_kwalifikacje_marynarzy1_m
Biuro Prasowe MGMiŻŚ