WARSZAWA: 21:53 | LONDYN 19:53 | NEW YORK 14:53 | TOKIO 04:53

Porozumienie w Szczecinie- kolejne kroki integracji branży logistycznej

Dodano: 05 mar 2020, 17:56

Podczas spotkania przedstawicieli Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyło się Szczecinie, do grona sygnatariuszy dokumentu dołączył kolejny podmiot: Terminal Promowy w Świnoujściu sp. z o. o.
W 2018 r. PKP S.A. wraz z kilkoma podmiotami działającymi w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) zainicjowały powstanie inicjatywy Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.
Otworzyło ono przed jego uczestnikami możliwości wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, pozyskiwanie nowych kompetencji, możliwość szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL. Porozumienie ma być wspólnym głosem i partnerską współpracą, wspierając rozwój transportu intermodalnego i logistycznych łańcuchów dostaw.

– Polskie Koleje Państwowe, inicjując oraz uczestnicząc w Porozumieniu, podjęły się roli koordynatora działań wspierających odśrodkowy rozwój rynku usług TSL. Beneficjentami tych działań są zarówno spółki z Grupy PKP, jak i pozostali uczestnicy Porozumienia. Wzajemna współpraca i wymiana informacji w zakresie Porozumienia jest swego rodzaju krajową przeciwwagą dla aktywnie funkcjonujących stowarzyszeń, formalnych lub nieformalnych związków firm logistycznych z Europy Zachodniej. Działania nasze wpisują się również w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) – stwierdza dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.
Sygnatariusze Porozumienia współdziałają na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych.
5 marca nowym, dwudziestym z kolei członkiem Porozumienia została spółka Terminal Promowy Świnoujście, która oferuje stałe morskie połączenia promowe, obsługę statków ro-pax i ro-ro, przeładunki ro-ro samochodów osobowych, ciężarowych i wagonów kolejowych, jak również szeroką gamę usług dla transportu kombinowanego.
– Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi na terminalu promowym w Świnoujściu inwestycję p.n. „Przystosowanie infrastruktury do obsługi transportu intermodalnego”. Rozwój w kierunku intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku. Dzisiaj na terminalu transport towarów z wykorzystaniem kolei, niestety, nie istnieje. Naprawie tej sytuacji służy właśnie ta inwestycja oraz nasza obecność w Porozumieniu. Włączenie terminalu do lądowych sieci połączeń intermodalnych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju terminalu i będącej w toku inwestycji. W tym zakresie liczymy bardzo na wsparcie i pomoc partnerów z PKP. Obecnie w całym zespole portów Szczecin-Świnoujście udział transportu kolejowego w przewozach ogółem stanowi 28 proc. Wierzę, że wspólne inwestycje z PKP ukierunkowane na poprawę dostępu do naszych portów zaowocują tym, że to kolej będzie liderem w relacjach z transportem zaplecza – mówi
Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

– Przystępując do Porozumienia, widzimy szansę na zwiększenie obrotów poprzez lepsze wykorzystanie potencjału rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji, która umożliwi obsługę transportów intermodalnych w Świnoujściu. Obecnie te transporty, niestety, nie są realizowane. Jestem pewien, że takie wspólne działanie pozwoli nam skorzystać z doświadczenia firm, które takie usługi realizują. Terminal promowy w Świnoujściu oferuje do 13 połączeń promowych na dobę w relacjach ze szwedzkimi portami w Ystad i w Trelleborgu. Nasi klienci, zarówno armatorzy, jak i firmy branży spedycyjnej i logistycznej, oczekują od nas stałej poprawy infrastruktury dostępowej do portów – powiedział Marek Kowalewski, prezes zarządu spółki Terminal Promowy Świnoujście.
Wizją docelową Porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, platformy/sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.
Obecnie w ramach Porozumieniu działa już dwadzieścia podmiotów:
◦ BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,
◦ CLIP Intermodal Sp. z o.o.
◦ Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,
◦ Koleje Litewskie (AB LG CARGO);
◦ Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j.,
◦ PKP CARGO International a.s.,
◦ PKP CARGO Terminale Sp. z o.o.,
◦ PKP CARGO Connect Sp. z o.o.,
◦ PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
◦ Polskie Koleje Państwowe S.A.,
◦ Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.;
◦ Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
◦ Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.,
◦ Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,
◦ Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,
◦ Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
◦ Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
◦ Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.,
◦ Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
◦ Terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o.