WARSZAWA: 19:01 | LONDYN 17:01 | NEW YORK 12:01 | TOKIO 02:01

Port Gdańsk już dziś gotowy do obsługi żeglugi śródlądowej – relacja z Międzynarodowych Targów i Konferencji Waterways 2016

Dodano: 20 cze 2016, 14:39

Żegluga śródlądowa, gospodarka wodna, potencjał rynku, stan infrastruktury portowej przystosowanej do obsługi żeglugi śródlądowej oraz szanse na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Polski poprzez integrację międzynarodowych dróg wodnych w międzynarodowe korytarze transportowe, to tylko kilka z wybranych tematów na jakie dyskutowano w ubiegłym tygodniu w Warszawie podczas odbywających się tam Międzynarodowych Targów i Konferencji Waterways.
Wydarzenie podobnie jak 2 lata temu, przyciągnęło rzeszę przedstawicieli władz rządowych, regionalnych, ale także firm, dla których żegluga śródlądowa jest gałęzią transportową rokującą duży potencjał wzrostu i dającą perspektywy na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Nie inaczej jest w przypadku Portu Gdańsk – partnera konferencji Waterways, dla którego żegluga śródlądowa i aktywizacja rzeki Wisły dla transportu wodnego jest bardzo ważkim tematem. Już dziś towary dowożone i wywożone do/z portu to w skali roku kilkaset tysięcy aut ciężarowych i wagonów kolejowych, które trafiają na zmodernizowaną infrastrukturę dostępową mającą jednak swoje ograniczenia. Jeśli wziąć pod uwagę prognozowany w strategii portu intensywny dalszy wzrost rocznego wolumenu towarowego przechodzącego przez nabrzeża portowe, który w roku 2030 może osiągnąć poziom nawet 100 mln ton, w perspektywie kilkunastu lat nieuniknionym będzie konieczność zaktywizowania przewozów śródlądowych.
O takich zmianach w strukturze udziału poszczególnych gałęzi transportowych w obsłudze towarowej mówi także Biała Księga, w której wskazuje się, że do 2030 roku 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub właśnie transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu.
Jak podkreślał w drugim dniu konferencji, w panelu dyskusyjnym poświęconym m.in. portom i potencjałowi rynkowemu żeglugi śródlądowej – Ryszard Mazur, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju ZMPG S.A., Port Gdańsk w chwili obecnej jest w pełni przygotowany do obsługi towarów w ramach żeglugi śródlądowej. Dysponuje odpowiednim potencjałem infrastruktury nabrzeżowej, a biorąc pod uwagę jego lokalizację nad ujściem największej polskiej rzeki, świadome niewykorzystanie tak preferencyjnej lokalizacji byłoby posunięciem nieracjonalnym. Obecny udział żeglugi śródlądowej w Gdańsku jest minimalny, a to pokazuje, że potencjał wzrostu dla tej gałęzi jest ogromny.
Żegluga śródlądowa to także szansa na aktywizowanie roli Polski jako kraju tranzytowego dla ładunków ciążących do/z krajów sąsiadujących z Polską, w tym Białorusi, Ukrainy, czy południowych sąsiadów kraju, co wpisuje się w postulaty zapisane w strategii rozwoju Portu Gdańsk.
Trzydniowa konferencja i towarzyszące jej targi przyciągnęły do portowego stoiska wystawienniczego sporą grupę przedsiębiorców tak krajowych, jak i zagranicznych zainteresowanych możliwościami obsługi ładunków w Gdańsku w relacji śródlądowej, co także stanowi dowód na duże zainteresowanie branży tą gałęzią transportową. Stoisko Portu Gdańsk odwiedzili także tak znamienici goście jak: Patron Honorowy wydarzenia, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pan Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pan Jerzy Materna oraz Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Konferencja Waterways pokazała także, że aktywizacja polskich rzek to temat dotykający nie tylko problematyki transportowej, ale również kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego kraju, możliwości rozwoju rodzimych technologii produkcyjnych na rzecz odbudowy i modernizacji floty śródlądowej, czy wreszcie aktywizacji śródlądowej turystyki wodnej.
Trzydniowe debaty w ramach Waterways 2016 dobiegły końca w sobotę 18 czerwca. Kolejna edycja, na której bez wątpienia nie zabraknie Portu Gdańsk już za rok.
16
2
11