WARSZAWA: 08:42 | LONDYN 06:42 | NEW YORK 01:42 | TOKIO 15:42

Port Gdańsk na Międzynarodowym Forum Maritime Silk Road w Chinach

Dodano: 25 lip 2016, 8:39

Przed kilkoma dniami w Chinach odbyło się Międzynarodowe Forum „Maritime Silk Road Port International Cooperation Forum”. To już druga edycja tego wydarzenia, które w Państwie Środka zgromadziło przedstawicieli najważniejszych portów Europy, Azji i Afryki Północnej.
Wśród reprezentantów Europy obecne były takie porty starego kontynentu jak: Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Brema, czy Zeebrugge. W gronie aktywnych uczestników forum nie zabrakło także Gdańska reprezentowanego przez Prezesa Łukasza Greinke.
Druga edycja forum miała na celu pokazanie możliwości współpracy pomiędzy Chinami a krajami leżącymi na tzw. Nowym Szlaku Jedwabnym, zwanym też największym programem inwestycyjnym w historii Chin, mającym na celu aktywizowanie wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oraz wzmocnienie sieci połączeń gospodarczych pomiędzy Państwem Środka a starym kontynentem.
Podczas Forum przedstawiciele poszczególnych portów zarówno tych azjatyckich, jak i europejskich prezentowali swój potencjał morski zapewniając o ważnych w skali nie tylko euroazjatyckiej funkcjach dystrybucyjnych każdego z ośrodków portowych.
Podczas wystąpienia, Prezes Portu Gdańsk przedstawił walory lokalizacyjne, logistyczne i właśnie dystrybucyjne Gdańska oraz jego znaczenie zarówno to obecne, jak i perspektywiczne dla rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Faktem jest bowiem, że od momentu istotnej poprawy warunków tzw. infrastruktury dostępowej w Polsce, zwłaszcza drogowej, Polska wzmocniła swoje szanse na ustanowienie jej i największego polskiego portu morskiego – Portu Gdańsk, ważnym centrum dystrybucyjnym w zakresie obsługi tranzytowej głównie dla krajów naszego południowego i wschodniego zaplecza.
Jak pokazują dane Eurostat, wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami nieustannie rośnie. Na przestrzeni ostatnich lat, tj. począwszy od 2009 roku do dziś, handel zagraniczny między oboma krajami wzrósł aż o 50%, czyli o ponad milion ton, co w praktyce oznacza średnioroczny wzrost wymiany na poziomie ok. 7%.
Gdańsk odgrywa tu niebagatelną rolę, bowiem szacuje się, że przez nabrzeża Portu Gdańsk przechodzi rocznie ok. 40% tej wymiany, co stronie chińskiej daje realne podstawy do postrzegania Gdańska jako atrakcyjnego miejsca pod lokowanie ewentualnych inwestycji. To z kolei zbiega się z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku, gdzie strona chińska wielokrotnie publicznie podkreślała, iż oczekuje przedkładania jej konkretnych propozycji inwestycyjnych do rozważenia i ewentualnej realizacji celem wypełnienia zasadniczych postulatów towarzyszących Jedwabnemu Szlakowi, czyli wzmocnienia połączeń gospodarczych między obiema stronami.
Nie można zapomninać również, że to właśnie Gdańsk jest portem posiadającym największy w Polsce morski wolny obszar celny, co zwłaszcza dla klientów pozaunijnych sprowadzających towary do Polski jest atutem nie do przecenienia. W chwili obecnej WOC zajmuje obszar 58 ha. Nie wyklucza się jednak możliwości dalszego jego powiększenia o tereny najbardziej rozwojowe portu. Stwarza to zatem realne szanse na zainteresowanie przedsiębiorców azjatyckich do lokowania tu swojej działalności, która docelowo generowałaby wartość dodaną w Gdańsku.
Wizyta Portu Gdańsk w Chinach zorganizowana przy wsparciu Ambasady Polskiej w Szanghaju była także okazją do licznych spotkań z przedstawicielami portów chińskich i reprezentantami firm logistycznych już realizujących przewozy na trasie Azja – Polska, ale także tych dla których kierunek ten wydaje się być interesujący.
Pobyt delegacji polskiej w Chinach i aktywne uczestnictwo w forum było kolejnym krokiem Portu Gdańsk na drodze do realizacji jednego z założeń przyjętych w „Strategii rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027”, a mianowicie wzmocnienia funkcji hubowych portu i jego znaczenia logistycznego w Europie.
W wyniku tego pobytu, już na dzień dzisiejszy swoją wizytę w porcie zapowiedziało kilka firm z branży, które nie skrywały zainteresowania Portem Gdańsk i jego potencjałem zarówno tym logistycznym, jak i inwestycyjnym.
2
310
Port Gdańsk