WARSZAWA: 22:27 | LONDYN 20:27 | NEW YORK 15:27 | TOKIO 05:27

Port Gdańsk na Transport Week

Dodano: 19 mar 2015, 8:53

Jak co roku w marcowym kalendarzu ważnych wydarzeń branżowych z udziałem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA znalazła się Międzynarodowa Konferencja Transport Week organizowana w Gdańsku w dniach 17-19 marca.
Śladem lat ubiegłych Port Gdańsk zaznaczył tam swą obecność poprzez aktywne uczestnictwo w debatach i panelach dyskusyjnych towarzyszących wydarzeniu. W tym roku uczestnicy Transport Week w ramach panelu „Kooperencja w obsłudze klienta portowego” mieli m.in. okazję wysłuchania prelekcji Prezes Doroty Raben zatytułowanej „Gramy na jedną bramkę-wspólny interes czy sporny interes?”. Podczas prezentacji, Prezes Raben przedstawiła uczestnikom konferencji najnowsze inwestycje już zrealizowane w Porcie Gdańsk oraz przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się aktualnie w fazie realizacyjnej oraz projektowej. Zwróciła szczególną uwagę na duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć zarówno zarządu portu, jak i operatorów terminalowych, ale także podmiotów trzecich, w tym PKP PLK, GDDKiA, GiK. W wystąpieniu, Prezes Raben podkreśliła również ogromne znaczenie zmian legislacyjnych jakich ostatnimi czasy jesteśmy świadkami, które zdecydowanie zwiększyły potencjał konkurencyjny portów polskich. Zaznaczyła jednocześnie, że wyłącznie zjednoczenie sił poszczególnych spółek portowych, jak też innych podmiotów działających w obrębie portów polskich może doprowadzić do efektu synergii, który dawać będzie realne perspektywy rozwojowe i potencjał konkurencyjny polskim kompleksom portowym.
Swoją prezentację zakończyła maksymą: ‚Gdzie musisz konkuruj, gdzie możesz współpracuj’, która w krótki acz treściwy sposób podsumowała 15-minutowe wystąpienie Prezes Raben.
W tym samym dniu, w popołudniowej sesji plenarnej konferencji zatytułowanej „Changing dynamics of European transportation and trade”, w panelu dyskusyjnym poświęconym strategiom wzrostu polskich portów wziął udział Julian Skelnik – przewodniczący Organizacji Portów Bałtyckich (BPO) i Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej i PR ZMPG SA, który zaprezentował strategię działań Portu Gdańsk zaplanowaną na najbliższą perspektywę czasową. Jak zaznaczył, uwzględnia ona obserwowane aktualnie w najbliższym otoczeniu portu zmiany, ale także dynamicznie zmieniające się otoczenie europejskiego rynku transportowego, przed którym zwłaszcza w ostatnim czasie postawiono szczególnie duże wyzwania.
Trzydniowe wydarzenie, zakończy się sesją konferencyjną poświęconą szczególnie często poruszanym w ostatnim czasie tematom, w tym innowacjom na rynku transportowym oraz nowym wyzwaniom dla portów morskich w kontekście wprowadzonej z początkiem bieżącego roku dyrektywy siarkowej, w tym zagadnieniom bunkrowania statków gazem LNG.
1s
3s
2s