WARSZAWA: 16:05 | LONDYN 14:05 | NEW YORK 09:05 | TOKIO 23:05

Port Gdańsk nagrodzony Kryształem Przetargów Publicznych

Dodano: 24 paź 2016, 10:08

10 października już po raz ósmy rozdane zostały Kryształy Przetargów Publicznych – nagroda przyznawana dla tych firm, które w ocenie kapituły konkursowej stosują dobre i godne naśladowania praktyki w zamówieniach publicznych.
Do wąskiego grona laureatów dołączył Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., który otrzymał nagrodę w kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej” za rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W tegorocznej edycji konkursu oceniane były wyłącznie realizacje zakończone między 1 sierpnia 2015 r. a 31 lipca 2016 r.
Nagrodzona inwestycja służy poprawie technologii i jakości obsługi na terminalu kontenerowym w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, sfinalizowana została pod koniec ubiegłego roku. Jej wartość opiewała na kwotę 30 mln PLN i realizowana była przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedsięwzięcie obejmowało szeroki zakres prac, w tym powiększenie powierzchni składowej, poprawienie układu komunikacyjnego i postojowego terminalu, ale również uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru objętego inwestycją. Pomimo obszernego spektrum zadań związanych z przedsięwzięciem, inwestycja zrealizowana została niezwykle szybko, bo w zaledwie 7 miesięcy. Roboty budowlane trwały od kwietnia do listopada ubiegłego roku. W rezultacie doprowadzono do polepszenia warunków do obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo-drogowo-morskich oraz kolejowo-morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi na terminalu. Zadbano również o uzyskanie, w toku przeprowadzonej inwestycji, stosownych usprawnień manipulacyjno-składowych kontenerów. W konsekwencji, program modernizacji terminalu umożliwił zwiększenie jego dotychczasowych rocznych zdolności przeładunkowych do poziomu 100 tys. TEU.
Kapituła Konkursu oceniała cały przebieg postępowania przetargowego – od chwili jego ogłoszenia przez wybór najkorzystniejszej oferty, aż do realizacji przedsięwzięcia w zgodzie z prawem i poszanowaniem środków publicznych.
O wyborze zwycięzców, spośród 187 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Nagrodę w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. odebrał Pan Michał Żarski – Kierownik Działu Przetargów i Umów Publicznych.
11
2
1