WARSZAWA: 15:18 | LONDYN 13:18 | NEW YORK 08:18 | TOKIO 22:18

Port Gdańsk odnosi kolejne sukcesy – podsumowanie III kwartałów 2015 roku

Dodano: 19 paź 2015, 16:13

Zwykle październik sprzyja podsumowaniom z racji zakończonego niedawno trzeciego kwartału bieżącego roku. Dla Portu Gdańsk, minione 9 miesięcy było okresem niezwykle korzystnym i pomyślnym, zarówno ze względu na ilość obsłużonych towarów, ale także wydarzeń, które wkrótce będą miały odzwierciedlenie na terenach portowych. Mowa tu m.in. o podpisanej niedawno umowie długoletniej dzierżawy ze spółką OT Logistics, która niebawem rozpocznie budowę głębokowodnego terminalu masowego w Porcie Gdańsk.
Ostatnie 9 miesięcy to także okres, w którym rozpoczęto prace inwestycyjne w ramach rozbudowy terminalu kontenerowego DCT oraz rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Szczecińskim, ale także zainaugurowano budowę chłodni do składowania produktów głęboko mrożonych na zapleczu terminalu DCT, czy wreszcie rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną budowy Portu Zewnętrznego / Centralnego.
Jednym słowem, minione trzy kwartały obfitowały w porcie w ważne wydarzenia natury infrastrukturalnej, ale także handlowej. Dla przypomnienia, w połowie roku Port Gdańsk po podsumowaniu pierwszego półrocza, zanotował wzrost w przeładunkach towarowych na poziomie 11,8%, tymczasem na ten moment mówić już należy o wzroście rzędu +13,6%. To drugi pod względem dynamiki najlepszy wynik wśród czołowych portów morskich na akwenie bałtyckim. Jeśli dalsza część roku generować będzie podobny poziom przeładunków, nie wykluczone, że rok bieżący Port Gdański zamknie wynikiem na poziomie nawet 35 mln ton.
Nim to jednak nastąpi, warto zaznaczyć, że na przestrzeni minionych trzech kwartałów tego roku udało się pobić kolejne rekordy, m.in. w przeładunkach paliw płynnych oraz drobnicy, w tym w kontenerach w ujęciu tonażowym. Nigdy wcześniej Gdańsk nie odnotował tak dobrych rezultatów w tej materii po 9 miesiącach roku
Samych paliw przeładowano w Gdańsku ponad 11 mln ton (11 127 320 mln ton), czyli tyle, ile jeszcze 2 lata temu, tj. w roku 2013 obsłużono ich w ciągu całego roku. To rezultat o blisko 30% lepszy niż w roku ubiegłym, który należał do bardzo udanych, gdyż był drugim w historii najlepszym wynikiem w zakresie przeładunku paliw płynnych w Gdańsku.
Świetne rezultaty udało się gdańskim terminalom przeładunkowym osiągnąć także w węglu. 28,5-procentowy wzrost obrotów węglem na nabrzeżach Portu Gdańsk to zasługa głównie prężnie działającego Terminalu Ładunków Masowych Suchych.
Mniejsza, bo 2-procentowa dynamika wzrostu odnotowana została z kolei w grupie drobnica. Mając jednak na względzie bardzo trudny dla żeglugi drobnicowej, zwłaszcza kontenerowej rok, taki wynik niewątpliwie napawa radością. Przy tym na szczególną uwagę zasługuje tonaż przeładunków skonteneryzowanych, które nieco przewyższyły wynik ubiegłego rekordowego roku o blisko 165 tys. ton.
Na podobnym poziomie co w roku ubiegłym utrzymały się przeładunki zbóż, które dominowały głównie w relacji eksportowej. W ciągu trzech kwartałów na gdańskich nabrzeżach przeładowano ich ponad 1,1 mln ton, co dało drugi po roku ubiegłym rezultat w historii portu.
Największy spadek na poziomie -9% zanotowano natomiast w grupie inne ładunki masowe, których przeładowano w Gdańsku ok. 2,5 mln ton. Podobnie jak w latach poprzednich połowę stanowiły kruszywa.
Tak świetne rezultaty w roku bieżącym to bardzo dobre informacje dla Portu Gdańsk względem niezwykle ostrożnych planów jakie były przygotowane. Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia br. tzw. dyrektywa siarkowa, czy kontynuowane sankcje gospodarcze na linii UE – Rosja nakazywały podchodzić do prognoz na rok 2015 z najwyższą ostrożnością.
Jednak 9 miesięcy tego roku potwierdziło, że to już kolejny raz kiedy kryzysowe warunki rynkowe Gdańsk pokonuje gładko, żeby nie powiedzieć bezpiecznie. Co prawda do końca roku i ostatecznych podsumowań pozostało jeszcze kilka miesięcy, jednak spodziewać się należy, że i rok bieżący pozostanie na kartach gdańskiego portu zapisany jako udany i rekordowy, czego gorąco życzymy gdańskim terminalom.
6
1
3
7