WARSZAWA: 09:31 | LONDYN 07:31 | NEW YORK 02:31 | TOKIO 16:31

Port Gdańsk odpowiedzialny społecznie

Dodano: 23 lut 2016, 9:05

W dniu 11 lutego br. Zarząd ZMPG S.A. zatwierdził „Politykę dobrych praktyk biznesowych CSR” obowiązujących w Porcie Gdańsk, która opracowana została na kształt kodeksu będącego kwintesencją zasad jakimi kieruje się w swojej działalności Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Wiele miejsca poświęca się w świecie zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, który najprościej rzecz ujmując jest doktryną podkreślającą konieczność takiego realizowania rozwoju gospodarczego, który nie będzie stał w sprzeczności z dbałością o środowisko, jakością życia, społecznymi warunkami pracy, czy jakimkolwiek innym dobrem.
Port Gdańsk od lat stara się w swoich działaniach pokazywać, że dobro portu i środowiska, w którym działa oraz szacunek do społeczności wśród której i względem której realizuje rozwój organizmu portowego są niezwykle ważne.
Zatwierdzona polityka jest w praktyce formalnym dokumentem opisującym zasady, którymi od lat w swojej działalności kieruje się Port Gdańsk i czemu daje wyraz na co dzień. W dokumencie poświęcono uwagę m.in. zagadnieniom dotyczącym ochrony środowiska, działalności portu na rzecz społeczności lokalnej, etyki biznesowej, ale również zagadnieniom związanym z dbałością o kapitał ludzki firmy, o dobre imię portu oraz o nienaganne relacje z interesariuszami, bo tylko to zdaniem portu gwarantuje skuteczny i konsekwentny rozwój ekonomiczno-gospodarczy.
Wszystkie te elementy odgrywają w działalności Portu Gdańsk niebagatelne znaczenie, bowiem zasada zrównoważonego rozwoju nie jest tu postrzegana jako obowiązek, lecz przejaw świadomego i odpowiedzialnego patrzenia w przyszłość.
Zatwierdzony dokument, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.portgdansk.pl/zmpg-sa/csr w sposób całościowy ujmuje dotychczasowe działania Spółki w kwestii podmiotu społecznie odpowiedzialnego.
Ostatnie lata działalności portu, kolejne rekordy przeładunkowe, poszerzające się intensywnie portfolio klientów, nowe inwestycje, rozwój znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej są najlepszym przejawem tego, że konsekwentna, zrównoważona, dalekowzroczna i odpowiedzialna postawa w dobie nawet najbardziej wymagającego rynku przynosi pożądane korzyści. Pomaga budować pozytywne relacje zwłaszcza gdy te, oparte są na kluczowych i ponadczasowych zasadach takich jak uczciwość, szacunek i etyka, które m.in. poprzez zatwierdzoną „Politykę dobrych praktyk biznesowych CSR” Port Gdańsk zobowiązuje się pielęgnować i im kultywować w dalszych działaniach rozwojowych portu.
8
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.