WARSZAWA: 19:12 | LONDYN 17:12 | NEW YORK 12:12 | TOKIO 02:12

Port Gdańsk rośnie w siłę – podsumowanie roku 2014

Dodano: 05 lut 2015, 11:15

W styczniu na stronach internetowych Portu Gdańsk publikowane zostało krótkie wstępne podsumowanie roku 2014, który niewątpliwie zasługuje na szczególną uwagę z racji nie tylko doskonałych wyników przeładunkowych, które na przestrzeni ostatnich 6 lat wzrosły o ponad 70%, ale również był to rok wyjątkowych przedsięwzięć inwestycyjnych zapoczątkowanych w ciągu minionych 12 miesięcy, bądź też ostatecznie oddanych w tym czasie do użytku.
Już w pierwszym kwartale ubiegłego roku w Porcie Gdańsk miały miejsce dwa bardzo ważne dla portu wydarzenia, w tym m.in. wkopanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu naftowego PERN „Przyjaźń” SA, który zaledwie po upływie 10 miesięcy znajduje się niemal w połowie zaawansowania, wyprzedzając tym samym plan o około 1 miesiąc. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo, bo na początku 2016 roku pierwszy etap inwestycji obejmujący 6 zbiorników na ropę naftową, zostanie oddany do użytku.
Również w marcu ZMPG SA podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk” – przedsięwzięcia, które ma doprowadzić do zbliżenia zdolności przeładunkowych wszystkich ogniw zadaniowych terminalu, tj. zdolności składowych i manipulacyjnych przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża.
Trzy miesiące później – w czerwcu ubiegłego roku ZMPG SA oraz wykonawca robót firma Strabag i konsorcjum firm Portico Project Management oraz ECM Group Polska, które sprawować będą nadzór inwestorski, podpisali umowy na realizację zadań w ramach tego projektu.
We wrześniu 2014 roku celebrowano w porcie zawinięcie pierwszego statku z ładunkiem do nowo oddanej inwestycji zlokalizowanej u wejścia do Portu Gdańsk – chłodni Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów (PAOP) o powierzchni 8 500 m. kw. i łącznej rocznej zdolności przeładunkowej rzędu 200 tys. ton.
Jedno z istotniejszych wydarzeń związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi w Porcie Gdańsk przyniósł grudzień, kiedy to oficjalnie wojewoda pomorski wydał spółce DCT Gdańsk SA pozwolenie na budowę drugiego nabrzeża do obsługi kontenerów. Inwestycja o wartości 290 mln EUR pozwoli terminalowi kontenerowemu DCT podwoić swoje możliwości przeładunkowe osiągając tym samym zdolność na poziomie 3 mln TEU rocznie w I fazie inwestycji. Przewiduje się, że nowe nabrzeże będzie gotowe do przyjęcia pierwszego statku kontenerowego do końca 2016 r.
Reasumując, Port Gdańsk jest w chwili obecnej centrum nieustannych zmian koncentrujących się na poprawie potencjału przeładunkowego całego kompleksu portowego, czego efekty widoczne będą w porcie już wkrótce. Część podobnych rezultatów wynikających z wcześniej przeprowadzonych inwestycji i doskonałej operatywności gdańskich przeładowców widocznych było właśnie w minionym roku, w którym port pobił aż 5 ważnych rekordów: w zakresie wielkości zrealizowanych przeładunków ogółem, wolumenu obsłużonej drobnicy, kontenerów, zboża oraz wielkości statków handlowych.
36-procentowy wzrost przeładunku towarów z grupy inne masowe (3 613 109 ton – tonaż uwzględnia przeładunek rudy), ponad 13-procentowy wzrost przeładunku paliw (12 483 157 ton), o 10% lepszy wynik w zakresie przeładunku zbóż (1 629 212 ton) oraz o prawie 7% lepszy rezultat w przeładunkach towarów drobnicowych (11 229 724 ton, w tym 1 212 054 TEU) tyle samo (+7%) w przeładunkach ogółem (32 277 558 ton) to wymierne dane, które potwierdzają sukces Portu Gdańsk w minionym roku.
Jednak 2014 rok nie był jedynie ewenementem, który jednorazowo przydarzył się w Porcie Gdańsk. To kontynuacja obserwowanego już od kilku lat stale rosnącego trendu. Potwierdzeniem niech będą współczynniki wzrostu, które na przestrzeni ostatniej dekady przyniosły m.in. +1731,16% wzrostu w przeładunkach kontenerów, +479,16% wzrostu w przeładunkach zbóż, +578,61% wzrostu wolumenu ładunków drobnicowych przeładowanych na nabrzeżach gdańskiego portu. Dopełnieniem jest rosnący trend w zakresie wielkości statków handlowych zawijających do Portu Gdańsk, których średni tonaż brutto (GT) wynosił jeszcze parę lat temu niespełna 10 000 GT, tymczasem w minionym roku kształtował się już na poziomie 14 600 GT. W tym świetle trudno jest mówić o przypadku, wręcz przeciwnie, ostatnie lata są niepodważalnym dowodem na to, że Port Gdańsk rośnie w siłę stając się z roku na rok coraz groźniejszym rywalem na akwenie bałtyckim.
Tekst i zdjęcia: na podstawie mat. prasowych Portu Gdańsk.
5s2s4s