WARSZAWA: 21:15 | LONDYN 19:15 | NEW YORK 14:15 | TOKIO 04:15

Port Gdańsk w centrum zainteresowania Południa Polski

Dodano: 23 maj 2016, 16:22

W miniony piątek zakończył się organizowany po raz ósmy Europejski Kongres Gospodarczy, który w tym roku odwiedziło aż 7 tys. osób. Kongres to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego kraju, na którym nie zabrakło także Portu Gdańsk.
To już trzecia edycja tego wydarzenia, podczas którego port zaprezentował swój potencjał. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą Gdańska w dwojaki sposób. Przez wszystkie dni Kongresu do dyspozycji gości pozostawało stoisko portowe licznie odwiedzane przez firmy głównie logistyczne poszukujące alternatywnych rozwiązań transportowych, które gwarantowałyby możliwość sprawnej obsługi towarów przy wykorzystaniu potencjału polskich terminali przeładunkowych. Na stoisku nie zabrakło także gości specjalnych, w tym Pana Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pana Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu Województwa Pomorskiego.
W drugi dzień Kongresu odwiedzający mieli także okazję wziąć udział w półtoragodzinnym panelu poświęconym portom polskim. W jego trakcie dyskutowano o obecnej sytuacji organizmów portowych oraz terminali przeładunkowych, ich pozycji na arenie europejskiej i perspektywach na przyszłość. Wśród panelistów obecni byli Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Jacek Dubicki – Dyrektor ds. Portów Grupy Kapitałowej OT Logistics, Piotr Redmerski – Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Marek Trojnar – Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście, prof. Krzysztof Rutkowski z Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W gronie panelistów obecny był również Krzysztof Kozłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który w obszernym wystąpieniu zaprezentował gościom najbliższe plany Ministerstwa w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, naświetlając zarazem obraz tejże żeglugi w innych krajach starego kontynentu.
Całość panelu poprowadził prof. Wojciech Paprocki Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie panelu jego słuchacze mieli okazję zapoznać się z kierunkami rozwoju polskich firm branży morskiej, a przez to poznać przyczyny tak intensywnego rozkwitu gospodarki morskiej w kraju. Wielokrotnie powracano w dyskusji także do kwestii żeglugi śródlądowej i jej znaczenia dla rozwoju logistyki w krajach podawanych za przykład wzorowego rozwoju tej gałęzi transportowej, w tym w Holandii, Belgii, czy Niemczech. W krajach tych bowiem żegluga śródlądowa ma kilku dziesiętny udział w obsłudze towarowej. W Polsce tymczasem w roku ubiegłym stanowiła zaledwie 0,4% w strukturze dowozowo-odwozowej w transporcie towarowym.
Jak podkreślił w dyskusji Prezes Greinke, Port Gdańsk już w tej chwili gotowy jest do przyjęcia dodatkowego strumienia przeładunkowego, który mogłaby generować żegluga śródlądowa. Gdańskie terminale, ich potencjał przeładunkowy oraz infrastruktura nabrzeżowa dysponują takimi parametrami, które w tym zakresie nie wymagają specjalnych modyfikacji.
Podczas Kongresu oferta Portu Gdańsk zainteresowała także świat mediów. 19 maja o poranku słuchacze Polskiego Radia mieli okazję wysłuchać krótkiej audycji z udziałem Prezesa Portu Gdańsk Łukasza Greinke, Szefa Biura Strategii i Rozwoju Portu Szczecin – Świnoujście Marka Trojnara oraz prof. Paprockiego ze Szkoły Głównej Handlowej. W niej przedstawiciele portów nakreślili obecną sytuację w polskich portach w zakresie obsługi węgla, który na Śląsku zajmuje szczególne miejsce. Omówiono także znaczenie polskich portów dla gospodarki naszego kraju, ich pozycji na tle wszechobecnej i coraz trudniejszej konkurencji. Podczas audycji próbowano także znaleźć odpowiedź na pytanie jak wzmacniać dalej rolę portów polskich, aby ich pozycja wzrostowa na arenie przynajmniej europejskiego rynku transportowego niezmiennie rosła. Tu uczestnicy audycji zaprezentowali spójne stanowisko wskazujące na konieczność kontynuacji aktywnej polityki inwestycyjnej, bo tylko ta stanowi klucz do wzmacniania portów jako kluczowych węzłów transportowych naszego kraju.
Tegoroczna obecność Portu Gdańsk na Europejskim Kongresie Gospodarczym, po raz kolejny pokazała, że wizyta na Południu Polski jest warunkiem koniecznym, aby przybliżać uczestnikom łańcuchów logistycznych wiedzę na temat aktualnych możliwości polskich portów i uzmysławiać, że porty dzisiejszej doby to organizmy gotowe na obsługę polskich towarów, polskich przedsiębiorców oraz owoców polskiego przemysłu i nie tylko.
3
4
8
11