WARSZAWA: 16:54 | LONDYN 14:54 | NEW YORK 09:54 | TOKIO 23:54

Port Gdańsk zagłębiem logistycznym branży FMCG

Dodano: 29 maj 2015, 8:29

17 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza ZMPG SA zaakceptowała decyzję Zarządu ZMPG SA o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej na zapleczu terminala kontenerowego DCT Gdańsk. W ślad za tym, 21 maja br. Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy dzierżawy.
Spółką, która zwyciężyła jest firma PAGO Sp. z o.o. – specjalista w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów mrożonych, który od kilku lat konsekwentnie realizuje swoją strategię polegającą na rozbudowie krajowych sieci dystrybucyjnych.
Zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad 4 ha znajdującego się w bezpośredniej bliskości największego bałtyckiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk jest rozwiązaniem przemyślanym. PAGO jest bowiem spółką obsługująca zarówno rodzimych producentów produktów mrożonych, jak i międzynarodowe sieci handlowe.
Jej oferta obejmuje kompleksowy zakres usług, od składowania produktów mrożonych, przez ich konfekcjonowanie, aż po transport do odbiorcy ostatecznego. W chwili obecnej PAGO posiada sieć nowoczesnych chłodni zlokalizowanych m.in. w okolicach Warszawy, Poznania, Katowic, ale również w Polsce Północnej, kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska – w Lęborku.
Już wkrótce drugim obiektem firmy PAGO przystosowanym do obsługi ładunków mrożonych na północy naszego kraju będzie nowa chłodnia zlokalizowana na obszarze Portu Gdańsk. Jej działalność idealnie wpisywać się będzie w strategię rozwoju portu ukierunkowaną na przeobrażenie Portu Gdańsk w ważne ogniwo globalnych łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia tzw. wartości dodanej w oparciu o funkcje manipulacyjno-uszlachetniające.
Tym samym, w Porcie Gdańsk, obok już funkcjonującej na terenie WOC chłodni Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów, pojawi się kolejny nowoczesny obiekt magazynowy przystosowany do profesjonalnego składowania produktów głęboko mrożonych, zapewniający kompleksową obsługę logistyczną produktów branży FMCG. Projekt ten stanowić będzie idealne dopełnienie koncepcji przeobrażenia Portu Gdańsk w jeden z najważniejszych węzłów logistycznych i kluczowe centrum dystrybucji na Bałtyku.
1
2