WARSZAWA: 15:54 | LONDYN 13:54 | NEW YORK 08:54 | TOKIO 22:54

Port Gdynia bije kolejne rekordy w obsłudze zbóż i pasz

Dodano: 09 kw. 2015, 19:06

W marcu b.r. terminale Portu Gdynia zrealizowały 506 tys. ton przeładunków produktów zbożowo-paszowych. Zdecydowaną większość tych obrotów, aż 370 tys. ton, stanowiła obsługa polskiego eksportu zboża. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. cieszy się z osiągniętych wyników, gdyż potwierdzają one trafność będących na ukończeniu inwestycji w nowe magazyny o łącznej pojemności składowej ok. 100 tys. ton. Rosnące przeładunki w Gdyni można także wiązać z przeprowadzoną przebudową Nabrzeża Szwedzkiego, co umożliwia obsługę największych statków klasy PANAMAX o zanurzeniu do 13 m.
W okresie wzmożonych obrotów przeładunkowych, zboża i pasze na zapleczu lądowym obsługuje głównie transport drogowy – tu nie ulega wątpliwości, że w ubiegłym miesiącu trudny egzamin zdał także około portowy układ drogowy ulic Janka Wiśniewskiego i Polskiej, zmodernizowanych z funduszy ZMPG S.A. wspartych środkami UE. W pełni wykorzystana była też rozbudowana niedawno sieć parkingów portowych. Na rekordowy marcowy wynik złożyły się przeładunki Morskiego Terminalu Masowego Gdynia w ilości 262 tys. ton, Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia 137 tys. ton oraz Bałtyckiego Terminalu Zbożowego Gdynia 107 tys. ton.
Osiągnięte wyniki umacniają Gdynię na pozycji lidera obsługi zbóż i pasz wśród polskich portów – w żadnym z nich nie zanotowano dotąd miesięcznych przeładunków powyżej pół miliona ton.
Załadunek zboża w gdyńskim porcie fot.T.Urbaniak