WARSZAWA: 22:32 | LONDYN 20:32 | NEW YORK 15:32 | TOKIO 05:32

Port Gdynia inwestuje

Dodano: 31 gru 2014, 13:12

W roku 2015 zakończy się w porcie gdyńskim dziesięcioletni program inwestycyjny o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Realizacja programu spowodowała, że port w Gdyni stał się bardziej przyjazny dla klientów i jeszcze bardziej interesujący dla inwestorów.
Na początku przyszłego roku zostanie przekazany do eksploatacji rejon Nabrzeża Bułgarskiego. Projekt obejmuje budowę zupełnie nowej infrastruktury w ciągu Nabrzeża Bułgarskiego, na końcu Kanału Portowego. Projekt ten powiększa możliwości obsługi różnych ładunków zjednostkowanych oraz masowych w Porcie Zachodnim. Zbudowana tam nowa infrastruktura to 192 m nabrzeża dla obsługi statków oraz 127 m nabrzeża zamykającego akwen wodny, na styku z istniejącym terminalem promowym. Ponadto, na terenach rozwojowych portu za Estakadą Kwiatkowskiego, powstała nowa arteria drogowa oraz przygotowano nowe grunty pod zabudowę. Prace budowlane rozpoczęte w I połowie 2013 roku zrealizowano w ekspresowym tempie. W ramach projektu przewiduje się jeszcze dodatkowe roboty czerpalne przy Nabrzeżu Bułgarskim, do głębokości 13,5m. Końcowa wartość projektu wyniesie ok. 105 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym ok. 50 mln zł, z czego na konto ZMPG S.A. wpłynęło już ponad 39 mln zł.
Do końca przyszłego roku potrwa rozpoczęta kilka tygodni temu przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego – faza I. Przebudowany zostanie układ drogowo-kolejowy oraz sama konstrukcja hydrotechniczna nabrzeża. Po zakończeniu prac głębokość przy Nabrzeżu Rumuńskim wyniesie 13,5 m. Umowa z wykonawcą prac opiewa na ok. 45 mln zł. Przedsięwzięcie to jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach (kolejne etapy II i III).
Trwa również „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” w Basenie III, mająca na celu umożliwienie terminalowi masowemu przyjmowania statków o nośności do ok. 100 tys. ton i zanurzeniu do 13 m. Inwestycja powinna się zakończyć w III kw. 2015 r. Wartość projektu to 88,5 mln zł, dofinansowanie 51 mln zł, a otrzymano już ponad 33 mln zł.
Dostosowywanie parametrów infrastruktury do zmieniających się wymagań technologicznych i rynkowych, w tym szczególnie umożliwienie zawijania
i cumowania statków wymagających głębokości 13,5 metrów, z możliwością dalszego pogłębienia do 15,5 metra, jest jednym z głównych warunków utrzymania silnej pozycji Portu Gdynia w kluczowych segmentach ładunkowych.

Jeszcze więcej kontenerów

Obserwowane od kilku lat rosnące obroty kontenerowe we wszystkich polskich portach powodują konieczność zwiększenia nakładów związanych z usprawnieniem obsługi kontenerów. W porcie gdyńskim trwają prace związane z przebudową intermodalnego terminalu kolejowego w zachodniej części portu. Podstawowym celem inwestycji o wartości prawie 97 mln zł jest rozbudowa możliwości obsługi pełnych składów pociągów intermodalnych na publicznym terminalu kolejowym BCT. Realizowana przebudowa podwoi zdolność portu w zakresie kontenerowych transportów kolejowych. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 97 mln zł, z czego 39 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Nowe powierzchnie magazynowe w Porcie Gdynia
W roku 2014 kontynuowano budowę Centrum Logistycznego. W ramach tej inwestycji w pobliżu dwóch terminali kontenerowych: Gdynia Container Terminal i Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego powstała hala magazynowa o powierzchni użytkowej ponad 18 tys. metrów kwadratowych. Ze względu na duże zainteresowanie najemców, inwestycje na terenie centrum logistycznego będą kontynuowane. W przyszłości mają tu powstać kolejne magazyny.

Na początku grudnia br. Bałtycki Terminal Zbożowy wzbogacił się o nowy magazyn. Obiekt o kubaturze 23 tys. metrów sześciennych, którego inwestorem jest ZMPG-a S.A., został wybudowany  za kwotę ok. 19,5 mln zł. Magazyn użytkowany będzie przez Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o., który poniósł  koszty wyposażenia w urządzenia i technologię przeładunkową.
Estakada o długości 100 m łączy magazyn z elewatorem. Cztery niezależne komory pozwalają na składowanie 28 000 ton zboża lub nieznacznie mniejszej ilości śruty sojowej. Przenośnik taśmowy, napełniający 4 komory składowe magazynu, wyposażony jest w pneumatyczne rękawy załadowcze, zapewniające bezpyłową obsługę ładunków. Wydajność obsługi w relacji środek transportu – magazyn wynosi 400 t/h. Załadunek z magazynu na samochody odbywa się przy wykorzystaniu trzech niezależnych i nowoczesnych punktów załadowczych o łącznej zdolności 400 t/h, obsługiwanych z kabin operatorskich.
Zwiększenie o 60 proc. dotychczasowej powierzchni magazynowej pozwala Bałtyckiemu Terminalowi Zbożowemu  na przywrócenie konkurencyjności w zakresie obsługi ładunków z importu, głównie surowców paszowych z Ameryk Północnej i Południowej.
Drugą z inwestycji  w zakresie suprastruktury, dedykowaną obsłudze  ładunków masowych jest nowy, czterokomorowy magazyn zbożowy o pojemności eksploatacyjnej 60 tys. ton śruty sojowej, powstający na zapleczu Nabrzeża Śląskiego. Nowy magazyn umożliwi dalszy rozwój i realizację planów rynkowych Morskiego Terminalu Masowego. Obiekt przewidziany jest do ukończenia w I kwartale 2015 roku. 

Nowy terminal promowy

W najbliższym czasie gdyński port zamierza także rozpocząć budowę nowego terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”, oprócz remontu nabrzeża, obejmuje budowę dworca promowego oraz magazynu dla ładunków o powierzchni ok. 450 m2 wraz z częścią biurową i socjalną dla pracowników placowych. Przy terminalu powstanie ogólnodostępny parking dla stu samochodów osobowych. Na nabrzeżu zachowany ma być dostęp kolejowy do torów pierwszej strefy Nabrzeża Francuskiego. Obsługa statków w nowym terminalu ma trwać nie dłużej niż 120 minut (od momentu rozpoczęcia operacji cumowania do momentu odejścia promu).

Do nowego terminalu zawijać będą promy Stena Line, a być może również innego armatora, jeśli uda się go pozyskać. ”Na etapie projektowania intensywnie współpracujemy z naszym wieloletnim, znakomitym partnerem Stena Line, wykorzystując jego doświadczenie” – informuje Janusz Jarosiński, prezes zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dziś promy na trasie Gdynia-Karlskrona, obsługiwanej przez Stena Line, kursują codziennie z bazy promowej zlokalizowanej jest przy Nabrzeżu Helskim II, w Basenie VIII. Atutem nowej lokalizacji terminalu promowego na Nabrzeżu Polskim będzie bliskość centrum miasta, jak również usytuowanie nieopodal wejścia do portu. Co najważniejsze, nowa lokalizacja terminalu pozwoli obsługiwać największe jednostki promowe, operujące na Bałtyku.

Wojciech Sobecki