WARSZAWA: 08:43 | LONDYN 06:43 | NEW YORK 01:43 | TOKIO 15:43

Port Gdynia; przebudowa obrotnicy umożliwi obsługę większych jednostek

Dodano: 05 kw. 2016, 11:39

Rusza kolejna ważna inwestycja – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił przetarg na przebudowę Obrotnicy nr 2 w ramach projektu: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia- Etap I”.
Podstawowym celem inwestycji będącej przedmiotem ogłoszonego przetargu jest zapewnienie parametrów nawigacyjnych umożliwiających zawijanie do Portu Gdynia dużych statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia Europa – Azja. Istniejące obrotnice, w zależności od przyjętych współczynników bezpieczeństwa, pozwalają na zawijanie do portu statków o długości 300 – 330 metrów. Po powiększeniu Obrotnicy nr 2 wielkości te wzrosną do 370 – 400 metrów.
Obecnie tak duże statki nie mogą zawijać do zlokalizowanych w głębi Portu Gdynia terminali kontenerowych BCT i GCT ze względu na brak możliwości obrócenia się na akwenach wewnętrznych. Stąd też Gdynia pozostaje portem feederowym, podczas gdy rynek żeglugowy zdecydowanie preferuje bezpośrednie połączenia transoceaniczne. Stan ten ulegnie zmianie pod koniec 2017 roku, kiedy przewidywane jest zakończenie omawianej inwestycji i oddanie do użytkowania powiększonej do 480 metrów Obrotnicy nr 2.
W połączeniu z nowoczesnymi terminalami, wyposażonymi m. in. w suwnice o zasięgu 19 i 22 rzędów, pozwoli to na spełnienie oczekiwań klientów i zapewnienie obsługi rosnących ilości ładunków generowanych przez – mającą trwałe podstawy rozwoju – polską gospodarkę.
Przetarg w ramach zadania inwestycyjnego: ”Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia- Etap I.” obejmuje w szczególności wyburzenie części pirsów nr II i III, przebudowę Nabrzeża Gościnnego, budowę nowego stanowiska dla doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej oraz roboty czerpalne.
W trakcie projektowania są obecnie kolejne etapy inwestycji, przygotowywane do wykonania w latach 2018 – 2020. Obejmują one poszerzenie do 280 i pogłębienie do 17 metrów toru podejściowego, pogłębienie do 16 metrów akwenów wewnątrz portu i poszerzenie do 140 metrów wejścia wewnętrznego.
W tym czasie port będzie już dysponował pięcioma nabrzeżami przystosowanymi do przyjmowania statków o zanurzeniu do 15 metrów – dwoma kontenerowymi i trzema masowymi. Hasło „Gdynia portem głębokowodnym” staje się rzeczywistością.
Gościnne_obrotnica