WARSZAWA: 17:40 | LONDYN 15:40 | NEW YORK 10:40 | TOKIO 00:40

Port Rotterdam: wzrost obrotów o 1%

Dodano: 22 sty 2015, 1:18

W roku 2014 obroty portu w Rotterdamie wzrosły o 1% osiągając poziom 445 mln ton. O 5,8% wzrosły przeładunki kontenerowe do 12,3 mln TEU. Spadły natomiast o 2,1% obroty paliw płynnych, choć w tej grupie towarów ujętej w portowej statystyce wzrosły przeładunki ropy naftowej o 4,8% i LNG aż o 59,5%.
-W 2015 roku spodziewamy się podobnego wzrostu obrotów jak w roku 2014 tzn. o około 1%. Największego wzrostu spodziewamy się w obrotach kontenerowych. W nadchodzących latach będziemy rozwijać istniejące sektory działalności w porcie, ale mocno skoncentrujemy się także na innowacyjności i rozwijaniu nowych obszarów aktywności – mówi  Allard Castelein prezes portu w Rotterdamie.
W 2014 roku obroty towarów masowych osiągnęły poziom 88,6 mln ton, i były o 0,7% mniejsze niż w roku poprzednim. Spadek przeładunków rudy i złomu o 5,2% spowodowany był głównie mniejszym zapotrzebowaniem niemieckich stalowni, których znaczna część była remontowana i unowocześniana.
Zakłada się, że także z tych powodów w roku 2014 niemieckie huty wykorzystywały zaledwie 87% swoich mocy produkcyjnych. Była to również jedna z przyczyn spadku przeładunków węgla w porcie w Rotterdamie o 0,9% stanowiącego ważny surowiec dla przemysłu stalowego.
O 9,2% wzrosły obroty towarów rolno-spożywczych. Wzrost w tym segmencie ładunków był konsekwencją zwiększenia eksportu pszenicy oraz większym importem kukurydzy i soi.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w okresie 2004-2014 w porcie w Rotterdamie najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w obrotach produktami naftowymi oraz w przeładunkach kontenerów.