WARSZAWA: 22:17 | LONDYN 20:17 | NEW YORK 15:17 | TOKIO 05:17

Port Szczecin-Świnoujście – zaglądamy na portowe inwestycje

Dodano: 02 sie 2022, 7:10

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w portach trwają inwestycje, których wartość przekracza dwa miliardy złotych. Wszystko po to, by utrzymać stały rozwój portów, stwarzać warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków.

DCIM100MEDIADJI_0409.JPG

Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.
Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Rozbudowa terminalu LNG

Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie określonym przez ZMPSiŚ to między innymi: pomost załadunkowy o wymiarach około 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających (Quick Release Hooks), pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe (Super Cone Fenders), pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System) oraz estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne obejmujące pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.
Zakończono prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe – łącznie wbito 288 sztuk pali stalowych, prace związane z betonowaniem głowic pali, prace związane z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej oraz przeładunkowej, zakończono montaż prefabrykatów na powyższych obiektach, prace zbrojarskie na estakadzie dojazdowej oraz przeładunkowej oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na estakadzie technologicznej, która w dniu 31.05.2022 roku została przekazana do spółki Gaz-System celem możliwości rozpoczęcia montażu technologii.

W toku są prace zbrojarskie oraz betoniarskie na dalbach cumowniczych i cumowniczo-odbojowych, związane z betonowaniem płyty estakady przeładunkowej oraz płyty estakady dojazdowej oraz prace związane z konstrukcją zbiornika na ocieki.

Do końca br. roku zaplanowano zakończenie prac żelbetowych, montaż urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także systemu odbojowego i cumownicznego wraz z montażem systemu Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (system PNDS). Planowany termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023. Obecny stan zaawansowania to 78 proc.

DCIM100MEDIADJI_0438.JPG

Przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie. Konstrukcja posadowienia, połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 – zrealizowane. Plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową – zrealizowany, plac pomiędzy ulicą Dworcową, a wiązką torów kolejowych – zrealizowany. Plac pomiędzy wiązką torów kolejowych a linią nabrzeża – stan zaawansowania 25 proc. Układ torów kolejowych zrealizowany, estakada na torami kolejowymi wykonana w 75 proc. Trwają roboty związane z budową najazdów. Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – stan zaawansowania 75 proc. System intermodalny 50 proc. Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii – stan zaawansowania 90 proc. Ogółem rzeczowy stan zaawansowania inwestycji wynosi około 76 proc.. Zakończenie robót to koniec marca 2023 r.

DCIM100MEDIADJI_0434.JPG

Infrastruktura techniczna

Na terenie obu portów układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie przy ul. Hryniewieckiego zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych. Obecnie trwają podobne prace na terenie Łasztowni. Na Terminalu Promowym w Świnoujściu zakończono rozbiórkę starej oczyszczalni ścieków biologiczno – chemicznej. Dużym wyzwaniem wykonawczym są będące w toku prace przy budowie zbiorników retencyjno – uśredniających, które umożliwią odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu terminala promowego oraz z promów do sieci komunalnej. Termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023 r.

Port Szczecin – Basen Kaszubski

Wykonanie rzeczowe projektu 50 proc. Najbardziej zaawansowane prace są na nab. Dąbrowieckim 75 proc., dalej nabrzeże Chorzowskie plus Uskok Gliwicki, 40 proc. W lipcu br. rozpoczęły się roboty czerpalne oraz refulacja do Basenu Noteckiego celem jego zalądowienia. Zakończono prace związane z rozpoznaniem i wydobyciem ferromagnetyków. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024.

Port Szczecin – Kanał Dębicki

Wykonanie rzeczowe na poziomie 44 proc. Na Ostrowie Grabowskim trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej nab. Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – wykonano kotwy gruntowe oraz ściankę szczelną. Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są na ukończeniu i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na nab. Czeskim na I etapie zakończono roboty kafarowe i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon. Rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Zakończenie prac jest planowane na II kwartał 2024.
Projekty mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-11-30

1 EUR - 4,3492 1 USD - 3,9810
1 CHF - 4,5510 1 GBP - 5,0350

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin