WARSZAWA: 11:51 | LONDYN 09:51 | NEW YORK 04:51 | TOKIO 18:51

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

Dodano: 30 sty 2017, 6:33

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się XXVII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, spotkaniu przewodniczył Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu MGMiŻŚ.
Głównym tematem posiedzenia była ratyfikacja przez Polskę konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego.
Omawiano projekty zgłoszone przez MGMiŻŚ do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także nowa koncepcja rejestracji jachtów, nad którą resort gospodarki morskiej obecnie pracuje.
Poruszono też temat tworzonego przy resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Sekretariatu do spraw morskich, w formacie 16+1.
Miedzyresortowy_zespol_ds_polityki_morskiej_RP
Biuro Prasowe MGMIŻŚ