WARSZAWA: 23:49 | LONDYN 21:49 | NEW YORK 16:49 | TOKIO 06:49

Poziomo przez złoże ropy naftowej. LOTOS Petrobaltic użył nowej na Bałtyku metody wiercenia

Dodano: 15 lip 2016, 9:30

Platforma „LOTOS Petrobaltic” zakończyła właśnie na bałtyckim złożu ropy naftowej – B8 wiercenie pierwszego otworu horyzontalnego, czyli wierconego niemal poziomo – pod kątem 87 stopni. Zastosowanie tej metody pozwoli lepiej wykorzystać zasoby złoża B8. Warto podkreślić, że równolegle z wierceniami platforma prowadzi regularną eksploatację tego bałtyckiego złoża.
– Cieszymy się, że mogliśmy zastosować innowacyjną metodę wierceń, a także z efektów wprowadzenia do eksploatacji otworu oznaczonego symbolem „B8-7K” – mówi Krzysztof Sułecki, wiceprezes Zarządu, dyrektor wydobycia i zagospodarowania złóż w spółce LOTOS Petrobaltic. – Przyniesie to wymierne korzyści, przede wszystkim pozwoli uzyskać wyższy współczynnik sczerpania złoża, czyli lepiej wykorzystać jego zasoby.
Na początku kwietnia br. platforma „LOTOS Petrobaltic” rozpoczęła wiercenie siódmego otworu produkcyjnego na złożu B8. Tym razem był to otwór horyzontalny. Głębokość otworu w pionie wynosi ponad 2,2 km, a całkowita długość to ponad 3 km. Operacja musiała być przeprowadzona precyzyjnie, ponieważ wiercony otwór jest oddalony zaledwie o 2,5 m od innych odwiertów eksploatacyjnych. Równolegle z wierceniami platforma prowadziła eksploatację złoża B8.
Złoże B8 to jedno z największych eksploatowanych złóż ropy na Bałtyku. Jego potencjał wydobywczy to ok. 3,5 mln to ropy naftowej. Wydobycie z tego złoża zostało uruchomione we wrześniu 2015 r. Złoże B8 jest położone około 63 km na północ od przylądka Rozewie, w wyłącznej strefie ekonomicznej RP. Głębokość morza w rejonie złoża kształtuje się na poziomie 81-84 metrów.
Otwór został odwiercony zgodnie z harmonogramem. Wiercenie trwało 62 dni, a zastosowanie nowej technologii podczas wiercenia ostatniego odcinka otworu pozwoliło na uniknięcie wielu technicznych wyzwań, które mogłyby pojawić się przy zastosowaniu standardowych metod. Użyta technologia RSS (Rotary Steerable System) umożliwia sterowanie świdrem online podczas jednoczesnego obracania przewodu wiertniczego, aby na bieżąco korygować krzywiznę otworu.
Diamentowe ostrza
Ciekawostką jest fakt, że do wiercenia użyto świdrów PDC (skrawających) z ostrzami tnącymi wykonanymi z diamentów polikrystalicznych. Diament to najtwardszy i najbardziej odporny na ścieranie materiał występujący w naturze.
1
2
3
Źródło: Grupa Kapitałowa Lotos