WARSZAWA: 15:25 | LONDYN 13:25 | NEW YORK 08:25 | TOKIO 22:25

Poznajmy się – spotkanie z prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Dariuszem Słaboszewskim

Dodano: 27 wrz 2016, 9:52

26 września w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy się”. Tym razem gościem szczecińskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej był prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Dariusz Słaboszewski.
– Wizją, którą będziemy konsekwentnie realizować jest utrzymanie i umacnianie pozycji zespołu portów Szczecin-Świnoujście, jako wiodących portów na Południowym Bałtyku – powiedział na początku spotkania Dariusz Słaboszewski.
Tworzenie warunków rozwoju
Prezes zapewnił, że jednym z głównych zadań ZMPSiŚ jest tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju biznesu portowego. Oznacza to tworzenie warunków dla wszystkich podmiotów, które już funkcjonują i będą funkcjonować w przyszłości na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ. Jest to ważna deklaracja, szczególnie, że na sali znajdowała się bardzo liczna grupa przedstawicieli firm, które prowadzą działalność na terenach portowych.
– Rozwój portów zależy od nas wszystkich. Każdy, realizując swoje zadania, wnosi swój wkład w tworzenie teraźniejszości i przyszłości naszych portów. Będziemy się starali, aby współpraca wszystkich podmiotów układała się harmonijnie i abyśmy wspólnie tworzyli siłę, która skutecznie przeciwstawi się konkurencji – powiedział prezes Słaboszewski.
Inwestycje- drogą do sukcesu
Największą inwestycją w najbliższych latach będzie realizacja programu znanego pod nazwą „12,5 m dla Szczecina”, którego celem jest pogłębienie toru wodnego do portu w Szczecinie i pogłębienie nabrzeży do głębokości technicznej 12,5 m oraz do głębokości 14,5 m w Świnoujściu. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Urzędem Morskim.
Bardzo ważną kwestią jest dostępność do portów od strony lądu. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność dokończenia modernizacji drogi ekspresowej S-3 oraz szlaku kolejowego CE-59, jako bardzo ważnych elementów, mających wpływ na rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu.
Dopiero takie rozwiązanie tzn. zwiększenie możliwości portów związanych ze stworzeniem warunków do obsługi większych jednostek oraz poprawienie dostępności od strony lądu znacząco poprawi konkurencyjność portów ujścia Odry. Bardzo ważną sprawą jest także przywrócenie żeglowności na Odrze -tak, aby uzyskała ona IV klasę żeglowności. Takie działania wymagają zaangażowania bardzo znacznych środków finansowych, ale z pewnością będą opłacalne nie tylko dla portów, ale dla całych regionów położonych wzdłuż Odry, bowiem żeglowność rzeki oznaczać będzie dla tych obszarów znaczne ożywienie gospodarcze.
Kolejnym ważnym obszarem na mapie rozwoju portów jest budowa nowoczesnego terminalu kontenerowego w porcie w Świnoujściu. Obecnie trwają prace koncepcyjne związane z usytuowaniem takiej inwestycji. Jedną z rozważanych lokalizacji jest budowa terminalu na wschód od falochronu osłonowego tzw. Falochronu Wschodniego. Obecnie przewozy kontenerowe przeżywają kryzys, ale szacunki wskazują, że w najbliższych latach tendencja się odwróci i obroty kontenerowe będą rosły.
– Hub kontenerowy w Świnoujściu jest ogromną szansą rozwoju nie tylko dla portu, ale też dla miasta Świnoujście oraz dla całej północno-zachodniej Polski. Uważamy, że jest to inwestycja, która ma realne podstawy do realizacji – powiedział prezes ZMPSiS S.A.
W przyszłym roku rozpoczną się prace związane z przebudową stanowisk nr 5 i 6 w terminalu promowym w Świnoujściu. Celem inwestycji jest przygotowanie stanowiska do obsługi promów o długości 270 metrów, co wiąże się z wprowadzaniem do eksploatacji przez operatorów promowych coraz większych jednostek, aby obniżyć jednostkowe koszty transportu, ale jest także odpowiedzią na planowaną w najbliższym czasie budowę dwóch dużych promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Ważnym elementem rozwoju portów będzie przystosowanie infrastruktury terminalu LNG do eksportu gazu. Obecnie terminal może przyjmować gaz ze statków i magazynować w zbiornikach, kolejnym krokiem będzie stworzenie możliwości bunkrowania gazu ze zbiorników lądowych na jednostki pływające. Takie rozwiązanie umożliwi sprzedaż paliwa gazowego na statki pływające po Bałtyku. Jest to rozwiązanie szczególnie istotne w czasie, kiedy w życie wchodzą coraz bardziej restrykcyjne przepisy związane z ochroną środowiska naturalnego. Takim ekologicznym paliwem ma być własnie LNG, tak więc jego dystrybucja może być doskonałym źródłem przychodów. Przy realizacji tego zamierzenia Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie ściśle współpracować z Gaz-Systemem.
Ochrona środowiska
Sprawy ochrony środowiska są również istotne dla samego funkcjonowania portu. Już dziś opracowywana jest koncepcja dostarczania zasilania elektrycznego na statki z nabrzeża, co ogranicza używanie agregatów statkowych podczas postoju jednostek w porcie, a to z kolei bezpośrednio wpływa na ograniczenie poziomu hałasu i poprawę warunków ochrony środowiska w portach. Jest to szczególnie istotne w takich portach jak Szczecin, gdzie nabrzeża portowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie centrum miasta.
Zmiany w strukturze przeładunków
Zmienia się struktura ładunków obsługiwanych przez porty w Szczecinie i Świnoujściu. Jeszcze kilka lat temu o sile tych portów stanowiły przeładunki węgla i rudy. Dziś, głownie z powodu zmian w gospodarce światowej, obroty węgla i rudy spadają, rosną natomiast przeładunki agro. Porty w Szczecinie i Świnoujściu stały się ważnymi ośrodkami obrotów towarami rolno-spożywczymi. W porcie w Szczecinie działa Szczecin Bulk Terminal, prowadzący działalność w elewatorze „EWA”, w Świnoujściu niedawno uruchomiono nowy elewator na terenie dzierżawionym przez OT Port Świnoujście.
W najbliższych latach porty w Szczecinie i Świnoujściu czeka boom inwestycyjny. Pogłębienie nabrzeży, rozbudowa terminalu LNG oraz budowa terminalu kontenerowego to tylko niektóre elementy, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu zarówno w odniesieniu do portów krajowych, jak i zagranicznych.
dsc09001
dsc09073
dsc09014
Fot. Wojciech Sobecki