WARSZAWA: 03:02 | LONDYN 01:02 | NEW YORK 20:02 | TOKIO 10:02

Prawie trzykrotny wzrost zysku „Polic”

Dodano: 09 lis 2015, 22:52

W trzecim kwartale bieżącego roku Grupa Azoty Police zwiększyły przychody o 19% do poziomu 600 mln złotych, osiągając blisko 3-krotny wzrost zysku netto. Znacząca poprawa wyników i efektywności operacyjnej spółki to efekt między innymi zwiększenia wolumenu sprzedanych nawozów i skutecznej realizacji działań związanych z optymalizacją kosztów i kluczowych procesów. W trzecim kwartale powołano spółkę PDH Polska i jest to kolejny krok w kierunku realizacji inwestycji, związanej z budową instalacji PDH o szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł.
– W każdym kwartale od początku roku poprawiamy rentowność wypracowując w efekcie 122 mln złotych zysku za 9 miesięcy bieżącego roku. Bardzo dobre wyniki to efekt między innymi zwiększenia sprzedaży nawozów wieloskładnikowych o ponad 30% i skutecznego wdrażania programu doskonałości operacyjnej. Rezultaty programu Azoty PRO, który jest jednym z trzech filarów naszej strategii, już dziś zdecydowanie przekroczyły nasze założenia- powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, V-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty.
Spółka znajduje się w przededniu rozpoczęcia budowy największej inwestycji w historii Grupy Azoty- instalacji PDG wraz z infrastrukturą, dlatego doskonała sytuacja finansowa „Polic” pozwala z optymizmem planować kolejne etapy inwestycji- dodał prezes Krzysztof Jałosiński.

Grupa Azoty Police w trzecim kwartale wypracowały 15 mln złotych zysku netto, co stanowi drugi wynik po „Puławach”. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniki wzrosły odpowiednio o 150% i 19%. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały senegalskie złoża „Polic”, dzięki którym spółka jest zabezpieczona w surowce i może negocjować korzystne ceny również z pozostałymi dostawcami z Afryki Płn.
Ważnym wydarzeniem było powołanie spółki PDH Polska, która będzie realizować największą i najnowocześniejszą w Europie inwestycję – instalacje do produkcji propylenu metoda PDH.
– Strategiczne przedsięwzięcia zakładów Chemicznych „Police”, niosą ze sobą wiele korzyści nie tylko dla samej spółki, ale również dla regionu i kraju. Instalacja PDH jest tylko początkiem długoterminowego procesu reindustrializacji, który przybliży nas do stworzenia w Polsce warunków samowystarczalności surowcowej- powiedział Krzysztof Jałosiński.
DSC03246