WARSZAWA: 15:29 | LONDYN 13:29 | NEW YORK 08:29 | TOKIO 22:29

Prawnicy o portach morskich

Dodano: 25 lut 2016, 23:38

W piątek 26 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegorocznej edycji towarzyszy panel studencki i doktorancki, który odbył się dzień wcześniej – w czwartek 25 lutego. W obradach weźmie udział Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Tym razem organizatorzy postanowili skupić uwagę słuchaczy na tematyce związanej z portami morskimi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w debacie „Polskie porty na drodze konkurencyjności i rozwoju”, a także dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać i efektywnie eksploatować port morski.
Jak co roku, organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel stworzenie platformy do podjęcia dyskusji o szeroko pojętej tematyce morskiej nie tylko przez prawników
i przedstawicieli świata nauki, ale również z perspektywy przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej oraz studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
Poprzednie edycje projektu pokazały, że tematyka morska cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego także i w tym roku organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniu.

26 LUTEGO 2016 ROKU
AUDYTORIUM B (WPiA UG)
9.00 – 9.30

OFICJALNE OTWARCIE

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (TBC)
Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
dr Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
prof. zw. dr hab. Bernard Lammek –Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jakub Stelina – Dziekan WPiA UG
prof. UG, dr hab. Dorota Pyć – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

CZĘŚĆ PIERWSZA
DEBATA 9.30 – 10.30

Polskie porty morskie – w kierunku konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju – prowadząca debatę: dr Magdalena Adamowicz – Adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG
Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (TBC)
Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
dr Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dorota Raben – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
dr Zbigniew Miklewicz – Ekspert ds. ekonomiki portów morskich
Alan Aleksandrowicz – Prezes Zarządu InvestGDA

10.30-11.00 Przerwa
  CZĘŚĆ DRUGA

Jak skutecznie zarządzać portem morskim?
Prowadząca: dr Justyna Nawrot – adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG

11.00 -11-15 Nadzór korporacyjny w spółkach portowych z udziałem Skarbu Państwa – prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji UG
11.15-11.30 Spółka portowa jako specjalna spółka Skarbu Państwa – dr Magdalena Adamowicz, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG
11.30 – 11.45 Modele zarządzania portami morskimi w krajach UE – dr Tomasz Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny UG
11.45 -12.00 Wdrożenie i realizacja pakietu Porty 24 h w ramach IV ustawy de regulacyjnej – dr Monika Grottel, Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny UG
12.00 – 12.15 Strategie rozwoju portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Jakub Puszkarski,  Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UG
12.15 – 12.45 – Dyskusja
12.45 – 13.45 Lunch

CZĘŚĆ TRZECIA

Jak efektywnie eksploatować port?
Prowadzący: Jakub Puszkarski – asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG
13.45 -14.00 Stosunki prawne podmiotu zarządzającego i podmiotów działających na obszarze portu – dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
14.00 – 14.15 Aktualne problemy prawne podmiotów eksploatujących terminale portowe – r. pr. Rafał Czyżyk, Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
14.15 – 14.30 Wybrane zagadnienia finansowania inwestycji portowych – Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT S. A.
14.30 – 14.45 Bezpieczeństwo polskich portów morskich – z perspektywy doświadczeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – kpt. ż. w., dr Cezary Łuczywek, prof. AMG, Przewodniczący PKBWM
14.45- 15.00 Stocznia w porcie czy obok portu? – Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe
15.00 – 15.30 Dyskusja
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI