WARSZAWA: 08:15 | LONDYN 06:15 | NEW YORK 01:15 | TOKIO 15:15

Prezydent podpisał ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Dodano: 16 maj 2017, 22:07

Prezydent RP podpisał (15 bm.) ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.
Ustawa implementuje dyrektywę Rady 2014/112/EU wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).
Obowiązujące do tej pory przepisy Kodeksu pracy nie odpowiadały w pełni potrzebom armatorów i pracownikom zatrudnionym w sektorze żeglugi śródlądowej i w praktyce były trudne do stosowania ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statkach żeglugi śródlądowej. Wdrożenie do polskiego prawa, w drodze ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, wymogów dyrektywy zapewni stworzenie polskim armatorom i pracownikom zatrudnionym na statkach, takich warunków organizacji pracy jaką mają armatorzy i pracownicy pozostałych państw europejskich.
Do najważniejszych regulacji w tej ustawie należy przede wszystkim: zaliczenie gotowości do wykonywania pracy do czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej, wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracodawców, wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, zapewnienie odpowiedniego okresu odpoczynku dla pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej czy też obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-27

1 EUR - 4,3067 1 USD - 3,9682
1 CHF - 4,5113 1 GBP - 5,0353

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin