WARSZAWA: 02:55 | LONDYN 00:55 | NEW YORK 19:55 | TOKIO 09:55

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły – konferencje konsultacyjne dla studium wykonalności

Dodano: 19 gru 2018, 6:42

Przez cztery dni przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy mogli dyskutować na temat planów w zakresie gospodarczego wykorzystania rzeki Wisły, jak również racjonalnego gospodarowania wodami.
14 grudnia zakończyły się pierwsze spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).
W tym roku do udziału w spotkaniach zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele biznesu. Konsultacje odbyły się w Gdańsku (10-11 grudnia br.) oraz w Warszawie (13-14 grudnia br.).
Ich głównym celem było zapoznanie przedstawicieli interesariuszy z harmonogramem prac nad ww. dokumentem oraz zebranie opinii na temat jego zakresu. Podczas sesji dyskusyjnej uczestnicy poruszali przede wszystkim kwestie dotyczące problemów z zasobami wodnymi, występującymi suszami, koniecznością dalszych prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, pogłębionej analizy środowiskowej, a także zagwarantowania stabilnych warunków nawigacyjnych.
Zaprezentowano także projekt strony internetowej poświęconej przygotowywanemu dokumentowi, która będzie pełniła także funkcję skrzynki kontaktowej z wykonawcą zadania.
Organizatorem wydarzenia, jednocześnie zleceniodawcą studium wykonalności był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

***
Podsumowanie konsultacji, a także bieżące informacje nt. stanu prac nad przygotowaniem studium wykonalności będą dostępne niebawem na stronie internetowej: www.programwisla.pl.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin