WARSZAWA: 19:44 | LONDYN 17:44 | NEW YORK 12:44 | TOKIO 02:44

„Programm ochrony brzegów morskich” bez senackich poprawek

Dodano: 02 paź 2015, 16:57

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat.
„Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich i pozwolą na lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel” -powiedziała wiceminister Dorota Pyć.
Nowelizacja umożliwi monitoring całego wybrzeża, a nie tylko jego odcinków oraz zwiększy bezpieczeństwo na obszarach nadmorskich. Program przewiduje wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, stabilizację linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów.
Ustawa usprawni także wykonywanie przez urzędy morskie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, a także wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża. Przyjęte rozwiązania zapewnią też skuteczne reagowanie na zagrożenia wynikające z erozji brzegu morskiego.
Program ochrony brzegów morskich jest finansowany z budżetu państwa. Maksymalny limit wydatków budżetowych na cały okres realizacji (lata 2004 – 2023) to 911 mln zł, przy czym minimalna roczna kwota wydatków budżetu państwa wynosi 34 mln zł.
DSC00557