WARSZAWA: 18:05 | LONDYN 16:05 | NEW YORK 11:05 | TOKIO 01:05

Projekt ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie – flagowym projektem Unii Europejskiej

Dodano: 26 sie 2015, 13:00

Projekt ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał status projektu flagowego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR – Strategy for the Baltic Sea Region) i został uwzględniony
w ogłoszonym w czerwcu tego roku Planie Działania tej strategii.
Koncepcja projektu ESABALT „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku” polega na stworzeniu zintegrowanego systemu służącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego. Zawierać on będzie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu pozycjonowania, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communications).
Głownym celem projektu jest opracowanie systemu technologicznego do gromadzenia
i udostępniania informacji dla żeglugi komercyjnej oraz żeglugi rekreacyjnej. Służyć ma to zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich jednostek pływających w basenie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem monitoringu ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim. Nowatorskim elementem koncepcji ESABALT jest zastosowanie technik crowdsourcingu do zbierania i integracji informacji (marynarze mogą podnieść poziom bezpieczeństwa przesyłając do systemu istotne, z punktu widzenia żeglugi, informacje poprzez serwis internetowy). Podobne koncepcje zostały już wprowadzone w życie np. w nawigacji samochodowej – użytkownicy przekazują informacje o ruchu drogowym lub wypadku z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. ESABALT pozwoli na wprowadzenie technologii crowdsourcingu w obszarze Bałtyku (w przyszłości obszar ten może być rozszerzony na inne akweny).
Projekt realizowany jest tylko przez czterech partnerów, co rzadko zdarza się w inicjatywach odgrywających tak znaczącą rolę w strategiach Unii Europejskiej.
W ESABALT konsorcjum tworzą:
*Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny (Finnish Geospatial Research Institute) – lider projektu

*Furuno Finland Ltd. – znacząca firma w branży morskiej, producent sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego, m.in. ECDIS, na rynki światowe

*SSPA (Szwecja) – znana na rynku firma software’owa, oferująca wszelkiego rodzaju systemy informatyczne dla gospodarki morskiej, w tym systemy lądowe i statkowe

*Akademia Morska w Szczecinie (została zaproszona do współpracy przez Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny)

To ogromne wyróżnienie dla konsorcjum, w którym działamy – mówi dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik projektu w AM w Szczecinie – Świadczy o uznaniu dla wypracowanych w ramach ESABALT rozwiązań i daje możliwość do kontynuowania tego tematu w kolejnych podobnych projektach.
amszczecin_logo