WARSZAWA: 09:03 | LONDYN 07:03 | NEW YORK 02:03 | TOKIO 16:03

Projekt Zielona Stocznia. Spotkanie grupy roboczej

Dodano: 25 maj 2017, 22:22

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ws. projektu „Zielona Stocznia”. Spotkanie zainaugurowali: Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Andrzej Arendarski, prezes krajowej izby gospodarczej.
W posiedzeniu grupy udział wzięli także przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków, Centrum Techniki Okrętowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu, Izby Przemysłowo – Handlowej Gospodarki Złomem, Instytutu Ochrony Środowiska, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
W trakcie spotkania przedstawiono program odbudowy przemysłu stoczniowego. Zawiera on cele, które precyzują możliwości dalszego rozwoju tego sektora gospodarki. Główne założenia projektu „Zielona Stocznia” przedstawiono jako szansę na wykorzystanie istniejącego potencjału środowiska morskiego i jego ochrony. Poruszone zostały również zagadnienia związane z międzynarodowymi uwarunkowaniami prawnymi w zakresie recyklingu statków. Uczestnicy przedstawili swoje sugestie i opinie na temat projektu. Wskazano także główne zagadnienia do opracowania i realizacji przez grupę roboczą.
***
W związku z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustrializacja, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pilotuje prace związane z realizacją części dotyczącej branży stoczniowej. Szczególną uwagę poświęcamy Projektowi Batory, który wpisuje się w działania podejmowane przez rząd w celu odbudowy i aktywizacji przemysłu okrętowego.
Projekt Batory jest oparty na czterech autonomicznych częściach: budowie promów pasażerskich dla polskich armatorów, wsparciu tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii okrętowych, budowie nowoczesnej modułowej platformy offshore oraz stworzeniu Zielonej Stoczni w Polsce (zakład recyklingu statków).
W części dotyczącej Zielonej Stoczni w Polsce MGMiŻŚ podjęło współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG). W związku z realizacją tego projektu została powołana specjalna grupa robocza (ekspercka) złożona z przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli KIG i ekspertów branżowych oraz nauki.

Biuro Prasowe MGMIŻŚ