WARSZAWA: 21:51 | LONDYN 19:51 | NEW YORK 14:51 | TOKIO 04:51

Przedstawiciele belgijskiej delegacji w Porcie Gdańsk

Dodano: 20 mar 2015, 12:50

Zaledwie dzień po uroczystej wizycie Premiera Flandrii, Port Gdańsk miał przyjemność gościć 19-osobową delegację belgijską Regionu Flandrii, w tym przedstawicieli miasta oraz portu Gandawa, belgijskich przedsiębiorców; spółkę Sea-Invest – jednego z największych na świecie operatorów terminalowych w zakresie ładunków masowych suchych, płynnych oraz owoców, firmę Peltracom – jednego z największych producentów sektora ogrodniczego w Belgii, przedstawicieli firmy Jan De Nul – czołowego eksperta w zakresie usług pogłębiarskich oraz agencję rządową Flanders Investment & Trade zajmującą się szeroko pojętą promocją rozwoju biznesu zarówno w Regionie Flandrii, jak i poza jego granicami, wspierając przedsięwzięcia inwestycyjne spółek flamandzkich.
Kilkugodzinna wizyta belgijskich gości była okazją do odbycia wspólnego rejsu po akwenach Portu Gdańsk, podczas którego przedstawiciele ZMPG SA w osobach Prezes Doroty Raben oraz Juliana Skelnika – Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej i PR wraz z przedstawicielami spółki Port Północny oraz DCT Gdańsk mieli możliwość przedstawienia gościom krótkich prezentacji multimedialnych.
Rejs był też okazją do zaprezentowania gościom terenów portowych od strony wody, obszarów rozwojowych Portu Gdańsk oraz do omówienia działalności poszczególnych terminali przeładunkowych zlokalizowanych zarówno w części Zewnętrznej, jak i Wewnętrznej portu.
Podczas krótkiej jednodniowej wizyty, przedstawiciele portu i towarzyszących im terminali mieli także sposobność wysłuchania na pokładzie statku interesującej prelekcji Pana Daan’a Schalck’a – Dyrektora Generalnego Portu Gandawa, który zaprezentował aktualne dokonania flamandzkiego portu, jego główne obszary działalności, perspektywy rozwojowe, jak również potencjalne obszary współpracy polsko-flamandzkiej w przyszłości.
Jak podkreślił Daan Schalck, Port Gandawa to ośrodek dystrybucyjny Północnej i Środkowej Europy, dla którego Polska, w tym Port Gdańsk jest ważnym partnerem handlowym. W latach 2013 – 2014, Gandawa była największym portem dla suchych ładunków masowych w Belgii, do czego, jak podkreślił Schalck, przyczyniły się m.in. polskie porty ekspediujące na zachód poważne wolumeny towarów masowych, w tym towarów pochodzenia roślinnego, nawozów, melasy oraz zbóż.
Czwartkowe spotkanie było również okazją do wymiany cennych doświadczeń i omówienia ewentualnych możliwości dalszej współpracy obu kompleksów portowych i zlokalizowanych w nich spółek przeładunkowych.
15
10
3
9
12