WARSZAWA: 00:16 | LONDYN 22:16 | NEW YORK 17:16 | TOKIO 07:16

Przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu wciąż rosną

Dodano: 14 paź 2017, 0:21

Prawie 19 mln ton ładunków przeładowano na przestrzeni 9 miesięcy bieżącego roku na nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., to o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Przeładunki wzrosły prawie we wszystkich grupach towarowych. Największe przyrosty odnotowano w obrotach ropy-aż o 58,1%, rudy 54,7%, ładunków masowych 10,4% oraz drobnicy 3,7%. Na znaczący wzrost przeładunków ropy wpływa przede wszystkim wzrost importu tego surowca z Rosji oraz eksport przetworzonych produktów ropy naftowej przede wszystkim do krajów Beneluksu. Istotną rolę odgrywają także dostawy gazu z Kataru i Norwegii do terminalu LNG w Świnoujściu.
Wyższe przeładunki rudy to efekt zwiększonego zapotrzebowania czeskich i polskich hut wynikający z rosnącej produkcji stali. Na zwiększenie obrotów ładunków masowych wpłynęły przede wszystkim wyższe przeładunki metanolu, nawozów oraz kruszywa w imporcie, a także zwiększenie obrotów nawozów, paku, smoły i złomu w relacjach eksportowych. Wzrost obrotów drobnicy to przede wszystkim wyższy eksport wyrobów stalowych i drobnicy kontenerowej oraz import celulozy, papieru i aluminium.
Systematycznie rosną obroty kontenerowe. Na przestrzeni 9 miesięcy 2016 roku obroty kontenerowe wyniosły 64 123 TEU. W tym samym okresie roku bieżącego przeładowano 68 576 TEU, co stanowi wzrost o 6,9%.
Uniwersalny charakter zespołu portowego Szczecin-Świnoujście zapewnia stabilność obsługiwanej masy towarowej. Spadki obrotów w jednej grupie towarowej, bilansują wzrosty przeładunków w innej. W celu utrzymania trendu związanego z systematycznym wzrostem obrotów konieczne są inwestycje zarówno w infrastrukturę dostępową jak i portową.
W najbliższych latach planowane nakłady w tym zakresie szacowane są na ok. 3 mld zł. Na tę kwotę składać się będą inwestycje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. -infrastruktura portowa, Urzędu Morskiego w Szczecinie -inwestycje związane z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz PKP PLK- inwestycje w infrastrukturę kolejową związaną z dostępem do portów.