WARSZAWA: 23:29 | LONDYN 21:29 | NEW YORK 16:29 | TOKIO 06:29

Przemysł stoczniowy w ujęciu globalnym na koniec lutego 2020 r.

Dodano: 29 mar 2020, 20:30

Globalna branża produkcji okrętowej mocno wyhamowuje. Oprócz spadków rozmiaru portfela zamówień świat mierzy się także z epidemią koronawirusa, który wyraźnie zaczyna wpływać również na przemysł stoczniowy.

Podsumowanie portfela zamówień

Rozmiar światowego portfela zamówień spadł do najniższego poziomu notowanego od polowy 2003 roku i wyniósł na koniec lutego 2020 roku 2953 jednostki o łącznej wartości 74,1 mln jednostek skompensowanej pojemności brutto (CGT) i nośności wynoszącej 174,5 mln DWT. Stanowi to roczny spadek o 20% pod względem DWT z portfelem zamówień wynoszącym zaledwie 25% swojej szczytowej wielkości.
Ograniczone kontraktowanie tankowców i stałe dostawy spowodowały, że portfel zamówień tankowców skurczył się o 30% pod względem DWT w porównaniu z końcem 2018 roku do 600 statków o łącznej nośności całkowitej wynoszącej 49 mln DWT i 12,8 mln CGT na koniec lutego 2020 r. Pod względem DWT, 77% tankowców zostało obecnie zakontraktowanych przez koreańskie lub chińskie stocznie.
Portfel zamówień kontenerowców wyniósł 339 jednostek łącznie na poziomie 10,5 mln CGT oraz pojemności wynoszącej 2,3 mln TEU na koniec lutego 2020 roku, czyli o 19% mniej pod względem TEU w porównaniu z końcem 2018 r. i stanowi jego najmniejszą wielkość w porównaniu od czwartego kwartału 2003 roku.
Tymczasem w sektorze zbiornikowców, zarówno LNG jak i LPG, portfel zamówień wzrósł w porównaniu do jego poziomu z końca roku 2018. Portfel zamówień zbiornikowców LNG wyniósł 147 22 mln TEU na koniec lutego 2020 roku nastąpił wzrost o 7% w stosunku do pojemności z końca 2018 r., a portfel zamówień LPG wynosił 95 jednostek o pojemności 4,5 mln m3 co stanowi wzrost o 20%.

Podsumowanie zamówień

Wybuch epidemii Covid-19 wpłynął negatywnie na przemysł stoczniowy i wydaje się, że ma negatywny wpływ, szczególnie w Chinach, na zdolność zawierania kontraktów przez stocznie. W lutym zawarto kontrakty na 18 statków (łącznie 0,3 mln CGT), z których tylko jeden statek został zamówiony w chińskiej stoczni.
W sumie w tym roku zawarto kontrakty na 55 jednostek o skompensowanej pojemności brutto 1,2 mln CGT, co oznacza spadek pod względem CGT o 64% w ujęciu rok do roku. Wysoce niepewny pozostaje długoterminowy wpływ trwania epidemii między innymi na zawieranie kontraktów w dalszej części tego roku.
W sektorze tankowców w lutym zawarto kontrakty na 6 jednostek o łącznej nośności całkowitej wynoszącej 0,5 mln DWT. Wszystkie kontrakty zostały zawarte w koreańskich stoczniach. Obejmowały one tankowce Aframax awyposażone w silniki dwupaliwowe LNG, a zamówione w Daewoo (DSME).
Jak dotąd zamówienia na kontenerowce były ograniczone. W lutym zgłoszono zamówienie tylko na 1 statek. Indonezyjski armator Salam Pacific złożył zamówienie na statek feederowy o pojemności 680 TEU w niezależnej chińskiej stoczni Nanjing Dongze.
W innych miejscach od początku roku zgłoszono zamówienia na trzy gazowce LPG, w tym dwa VLGC i pojedynczą jednostkę o pojemności ładunkowej 38 tys. m sześciennych. W lutym Kumiai Navigation złożył zamówienie w stoczni Kawasaki HI Sakaide na VLGC o pojemności ładunkowej 84 tys. metrów sześciennych z napędem dual-fuel.

Dostawy statków

W Chinach przedłużona przerwa świąteczna z okazji Nowego Roku spowodowana wybuchem epidemii koronawirusa, a także związane z tym niedobory siły roboczej i sprzętu spowodowały w lutym poważne zakłócenia w chińskiej produkcji stoczniowej. W drugim miesiącu roku tylko trzy jednostki zostały dostarczone przez chińskie stocznie.
Obecnie produkcja w chińskich stoczniach została wznowiona. Podobno niektóre stocznie, aby nadrobić zaległości, wprowadziły tymczasowe harmonogramy pracy z godzinami nadliczbowymi.
W tym kontekście przewiduje się, że światowe wielkości dostaw w całym roku 2020 osiągną 81,9 mln DWT, co stanowi spadek o 17% w ujęciu rok do roku i ok. 10% spadek w stosunku do początkowej prognozy na rok 2020.
W lutym zgłoszono dostarczenie do floty światowej 50 statków o całkowitej nośności wynoszącej 3,3 mln DWT, co daje od początku 2020 r. łącznie 201 jednostek i 16,0 mln DWT.
Do tej pory produkcja kontenerowców była ograniczona. Dostarczono 16 statków o łącznej pojemności ładunkowej 66000 TEU. Przewiduje się, że dostawy kontenerowców w roku 2020 osiągną w sumie 0,9 mln TEU, co oznacza spadek rok o 17% pod względem TEU.

Demontaż statków

W lutym działalność związana z recyklingiem była stosunkowo stabilna. 41 statków o nośności wynoszącej 2,6 mln DWT zostało sprzedanych do recyclingu. Ilość złomowanego towaru wzrosła o 40% pod względem DWT w porównaniu do stycznia. Podsumowując, całkowity demontaż statków do tego momentu bieżącego roku wynosi 82 statki o nośności całkowitej 4,5 mln DWT, co oznacza wzrost pod względem tonażu o 98% w ujęciu rok do roku.
Trwająca epidemia koronawirusa miała dotychczas ograniczony wpływ na rynek demontażu statków. Jednakże niedawno ogłoszono, że statki przeznaczone do rozbiórki nie będą mogły wpływać na wody indyjskie, jeśli członkowie załogi tych statków pochodzą z określonych krajów dotkniętych epidemią. Potencjalny wpływ tej regulacji na rynek demontażu statków pozostaje niepewny.
W obecnych warunków rynkowych recykling masowców jest stosunkowo silny. W lutym zostało zgłoszonych do złomowania 18 masowców o nośności całkowitej 1,9 mln DWT, w tym 8 jednostek typu Capesize. Do tej pory tego roku zostało przeznaczonych do złomowania 29 jednostek o łącznej nośności 3,1 mln DWT, co stanowi trzykrotny wzrost.
Złomowanie jednostek typu Capesize osiągnęło 13 jednostek o nośności 2,4 mln DWT, co stanowi ponad połowę łącznego demontażu statków. Obecnie przewiduje się, że w całym 2020 r. demontaż masowców wyniesie 17,4 mln DWT, stanowiąc wzrost o około 120%.

Komentarz dotyczący cen nowych statków

Indeks cen statków (Clarksons Newbuilding Price Index) na koniec lutego 2020 roku wyniósł 129 punktów (jeden punkt w dół od jego poziomu z początku roku).
Wskaźniki cen dla nowych statków od końca 2018 roku generalnie pozostały stabilne mimo spadku liczby zamówień i spadku cen płaskich prętów stalowych.
Ceny nowych zbiornikowców pozostają jak dotąd stabilne. Orientacyjna cena VLCC (Very Large Crudge Carrier) o nośności około 320 000 DWT na koniec lutego wynosiła 92 mln USD. Orientacyjna cena tankowca typu Medium Range (MR) o nośności całkowitej wynoszącej około 61 000 DWT nieznacznie się obniżyła i kształtuje się na poziomie 35,5 mln USD.
W sektorze kontenerowców na koniec lutego, tak jak na początku roku, orientacyjna cena nowej jednostki o pojemności ładunkowej około 21 000 TEU wynosi 146 mln USD, czyli około 3 mln USD mniej niż na koniec 2018 r. Cena orientacyjna za jednostkę o pojemności ładunkowej około 1700 TEU wynosi 25,5 mln USD, co oznacza spadek o 0,25 mln USD w porównaniu z poziomem z początku roku.
Orientacyjna cena gazowca LNG o pojemności ładunkowej wynoszącej około 174000 metrów sześciennych na koniec lutego wynosiła 186 mln USD podczas gdy na koniec 2018 roku wynosiła 182 mln USD.

Podsumowanie dla inwestorów

W lutym 2020 r. na całym świecie w budowę nowych jednostek zainwestowano około 0,8 mld USD, co podsumowuje bieżący rok sumą 3,2 mld USD. Jest to spadek o 74% w ujęciu rocznym.
Europejscy armatorzy złożyli zamówienia na 19 statków o łącznej szacunkowej wartości inwestycji w wysokości 1,1 mld USD do chwili obecnej, co stanowi 35% inwestycji w skali globalnej
Portugalscy armatorzy do tej pory zainwestowali łącznie w sumie 0,3 mld USD w 4 statki wycieczkowe. Jest to największy udział inwestycji spośród europejskich armatorów.
Azjatyccy armatorzy zainwestowali około 1,1 mld USD w bieżącym roku, a to oznacza spadek o 80% w ujęciu rok do roku i stanowi 34% globalnej sumy inwestycji. Łączna wartość inwestycji japońskich chińskich i koreańskich armatorów wynosi 1,0 mld USD, co stanowi 88% całości inwestycji azjatyckich armatorów.
Japońscy armatorzy zainwestowali około 500 mln USD w 9 nowych statków. Pod względem wartości sektor gazowców stanowi 60 % dotychczasowej działalności w zakresie zawierania kontraktów przez japońskich armatorów, z zamówieniami na 1 VLGC i 2 gazowce.
Opracowanie: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ (na podstawie World Shipyard Monitor Volume 27, No. 3 ISSN: 1358-8788)

Źródło: Polska-Morska.pl