WARSZAWA: 12:58 | LONDYN 10:58 | NEW YORK 05:58 | TOKIO 19:58

Przemysł stoczniowy wraca do Szczecina

Dodano: 23 sty 2017, 19:04

W piątek, 20 stycznia br. Fundusz Inwestycyjny Mars odkupił za 100 mln zł od Towarzystwa Finansowego „Silesia” tereny Stoczni Szczecińskiej. Teraz na terenach, którymi dotychczas zarządzał Szczeciński Park Przemysłowy rozpocznie działalność Stocznia Szczecińska.
– Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Fundusz Inwestycyjny „Mars” będący częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Stocznia Szczecińska zostanie włączona do pakietu stoczni zarządzanych przez Polską Grupę Zbrojeniową za pośrednictwem Funduszu Mars, w której znajdują się już Stocznia Nauta i Stocznia Gryfia. Powstaje w ten sposób największa na Bałtyku i jedna z największych w Europie grupa stoczniowa. Daje to wielką szansę, bowiem skuteczność odbudowy Stoczni Szczecińskiej będzie się koncentrowała nie tylko na tych pierwszych planach związanych z budową promów, ale także na potencjale budowy obiektów wojskowych, którymi jest zainteresowane Ministerstwo Obrony Narodowej- powiedział podczas konferencji prasowej w Szczecinie Minister Obrony Narodowej, Antonii Macierewicz.
Pierwsze plany odbudowy Stoczni Szczecińskiej zakładają, że w drugim kwartale bieżącego roku zostanie położona stępka pod budowę promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Koszt budowy jednostki szacuje się na ok. 100 mln euro (450 mln zł).
Jak podkreślał w swojej wypowiedzi Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, odbudowa szeroko rozumianej gospodarki morskiej odbywa się w czterech głównych etapach. Pierwszym było uporządkowanie spraw organizacyjnych i powołanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym krokiem było stworzenie i wprowadzenie do systemu prawnego tzw. Ustawy stoczniowej, której podstawowym celem jest aktywizacja polskiego przemysłu stoczniowego i jego zaplecza kooperacyjnego. Trzecim elementem jest skonsolidowanie branży stoczniowej, co właśnie następuje (stocznie zarządzane są przez Fundusz Mars) i ostatnim krokiem jest rozpoczęcie budowy statków w polskiej stoczni dla polskiego armatora. Realizacją tego zamierzenia będzie budowa promu w Stoczni Szczecińskiej dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
– Otwieramy nową kartę w historii Stoczni Szczecińskiej. Stocznia jest przygotowana do realizacji zleceń zarówno pod względem organizacyjnym jak i- co bardzo ważne- finansowym. Nadszedł najważniejszy czas: projektowania, ciecia blach i budowy nowych jednostek – powiedział minister Marek Gróbarczyk.
Kilka słów historii
Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano w 2009 roku. Komisja Europejska uznała wówczas, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była nielegalna. Ostatnie wodowanie w Stoczni Szczecińskiej odbyło się 7 marca 2009 roku. Na wodę spłynął kadłub kontenerowca Fesco Vladimir.
W czerwcu 2016 r. podczas 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w obecności premier Beaty Szydło podpisano list intencyjny dotyczący budowy przez polskie stocznie dwóch promów samochodowo-pasażerskich dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Porozumienie podpisali: Polska Żegluga Bałtycka, Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego SA, Stocznia Remontowa „NAUTA” SA, Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA, Szczeciński Park Przemysłowy, Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO BP.
1
2
Fot. Elżbieta Kubowska
3
Podpisanie Listu Intencyjnego w czerwcu 2016 roku fot. Wojciech Sobecki