WARSZAWA: 23:23 | LONDYN 21:23 | NEW YORK 16:23 | TOKIO 06:23

Rok 2015 – pasmo sukcesów Portu Gdańsk

Dodano: 13 sty 2016, 9:40

Blisko 36 mln ton przeładowanych towarów, 11-procentowy wzrost obrotów towarowych rok do roku i ponad 100-procentowy wzrost w ciągu zaledwie 8 lat, podwojenie wielkości statków handlowych w ciągu dekady i setki milionów złotych ulokowanych w inwestycjach w zaledwie 12 miesięcy, tak można by podsumować w Porcie Gdańsk miniony rok.

W 2015 roku na nabrzeżach gdańskiego portu przeładowano niemal 36 mln ton towarów (35,91 mln ton), z czego rekordowy wolumen, blisko 15 mln ton, stanowiły paliwa płynne. Zamknięcie roku z niemal 20-procentowym wzrostem obrotów paliwami w Porcie Gdańsk to rekord na miarę całej historii portu. Jak dotąd najlepszym rezultatem był wynik na poziomie 14,4 mln ton, który odnotowano w roku 2010. Od tamtego czasu przeładunki paliw w Porcie Gdańsk oscylowały w granicach 10-12 mln ton rocznie.
Miniony rok upłynął w Porcie Gdańsk także pod znakiem bardzo dobrych wyników w przeładunkach towarów drobnicowych, pomimo że rynek drobnicy, a zwłaszcza kontenerów, nie należał na świecie do udanych. Po podsumowaniu dwunastu miesięcy 2015 roku, w Porcie Gdańsk zanotowano 11,8 mln ton drobnicy, tj. o ponad 5% więcej niż w rekordowym roku 2014. Warto nadmienić, że to pierwszy raz w polskiej gospodarce morskiej, kiedy Port Gdańsk wysunął się na prowadzenie w zakresie obsługi ładunków drobnicowych wśród portów polskich, a to głównie za sprawą przeładunku towarów skonteneryzowanych. Jak pokazuje rok 2015, Port Gdańsk skutecznie obronił się przed kryzysem kontenerowym, utrzymując wysoką drugą pozycję na Bałtyku, pomimo 10-procentowego spadku liczby (TEU) obsłużonych kontenerów. Spadek ten zrekompensowany został jednak skutecznie przez wysoki tonaż ładunków skonteneryzowanych, który przekroczył poziom roku 2014 o ponad 3%.
Ponad 35-procentową dynamikę wzrostu odnotowano z kolei w przeładunkach węgla, którego w 2015 roku obsłużono 4,5 mln ton. Większość stanowił węgiel w relacji eksportowej, którego udział w strukturze przeładunków węgla ogółem w Gdańsku rok do roku wzrósł aż o 8%.
Niższe przeładunki względem roku 2014 zanotowano jedynie w grupie inne ładunki masowe (-4,6%) oraz zboża (-10,7%), z tą jednak różnicą, że o ile w roku 2014 na nabrzeżach Portu Gdańsk obsługa zbóż w relacji eksportowej i importowej była względnie zrównoważona, o tyle w minionym 2015 roku dało się zaobserwować wyraźną przewagę relacji eksportowej, w której 41% stanowiła polska pszenica. Warto przy tym nadmienić, że pomimo spadku ilości przeładowanych zbóż, rezultaty osiągnięte w tej grupie w roku 2015 to trzeci najlepszy w historii wynik Portu Gdańsk w tym zakresie.
Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że w ciągu 12 miesięcy 2015 roku ponownie odnotowano dość istotny, bo aż 16-procentowy wzrost wielkości statków handlowych, co na przestrzeni ostatniej dekady oznacza już podwojenie wielkości jednostek pływających w porcie.
Rekordowym obrotom towarowym towarzyszyły także istotne przedsięwzięcia inwestycyjne, w które rok 2015 obfitował na nabrzeżach gdańskiego portu.
Zakończono pierwszy etap budowy terminalu naftowego PERN, zapoczątkowano rozbudowę terminalu kontenerowego DCT, rozbudowano intermodalny terminal kontenerowy w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, zwiększono potencjał przeładunkowy Terminalu Paliw Płynnych poprzez budowę kolejnego stanowiska przeładunkowego do obsługi produktów pochodzenia naftowego, zakończono budowę mroźni składowej firmy PAGO na zapleczu terminalu kontenerowego DCT. Lecz to nie wszystkie przedsięwzięcia, o których warto wspomnieć w minionym roku.
Ukończono m.in. etap projektowy wartego ponad 1 mld PLN programu rozbudowy nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku i budowy nowego uniwersalnego nabrzeża w Porcie Zewnętrznym. Zainicjowano wart 18 mln PLN projekt umocnienia dna przy Pirsie Węglowym, którego zakończenie przewidywane jest na rok 2016. Kontynuowano szeroko zakrojony projekt modernizacji pali stalowych przy Pirsie Rudowym. Ponadto z końcem 2015 roku ZMPG S.A. podpisał umowę na realizację pogłębienia akwenu manewrowego pomiędzy Pirsem Rudowym, a terminalem kontenerowym DCT, które to przedsięwzięcie warte ok. 30 mln PLN zakończone zostanie w roku 2016. Zakończono potężną i skomplikowaną z punktu widzenia technicznego inwestycję poprawiającą jakość i niezawodność działania systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w Porcie Gdańsk w wyniku czego podniesiono wydajność sieci elektroenergetycznej portu o 30MW.
W minionym roku rozpoczęto również prace projektowe nad kolejną ważną dla przyszłości portu inwestycją wartą przeszło 100 mln PLN tj. rozbudową infrastruktury drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, która docelowo ma usprawnić funkcjonowanie zintegrowanego systemu transportowego przeznaczonego do obsługi transportu intermodalnego i przyczynić się do zwiększenia dostępności sieci bazowej TEN-T w relacji Bałtyk – Adriatyk. W IV kwartale minionego roku zostały zakończone już zadania związane z uzyskaniem stosownych decyzji środowiskowych dla projektu oraz z ogłoszeniem przetargu na wykonawcę dokumentacji budowlanej.
Lecz to nie koniec długiej, bo liczącej przeszło 100 pozycji, listy projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w minionym roku. W ciągu zaledwie 12 miesięcy sam ZMPG zainwestował blisko 100 mln PLN, tj. 3-krotnie więcej niż jeszcze przed rokiem. Jeśli doliczyć do tego zrealizowane w 2015 roku liczne inwestycje operatorów przeładunkowych i dzierżawców, łącznie ulokowany w porcie kapitał opiewałby na dużo ponad 1 mld PLN.
Koniec roku przyniósł także doskonałą wiadomość o wydaniu w grudniu postanowienia Wojewody Pomorskiego zatwierdzającego treść ugody między ZMPG S.A. i Prezydentem Miasta Gdańska w postępowaniu o ustalenie odszkodowania na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za nieruchomości wywłaszczone pod realizację drogowych inwestycji miejskich. Finalnie w toku zawartej ugody przyznano ZMPG S.A. nieruchomość zamienną o powierzchni ponad 12 ha znajdującą się na zapleczu Nabrzeża Przemysłowego, nieopodal budowanego Tunelu pod Martwą Wisłą.
Reasumując, niewątpliwie wszystkie te przedsięwzięcia owocować będą dalszym umacnianiem roli Portu Gdańsk na arenie nie tylko bałtyckiej, ale europejskiej. Wierzyć należy, że wszystkie zwrócą się niebawem z naddatkiem w postaci kolejnych wyczekiwanych rekordów przeładunkowych i następnych lat, które podobnie jak miniony 2015 rok będzie można nazwać pasmem sukcesów Portu Gdańsk.
1
2
5