WARSZAWA: 17:32 | LONDYN 15:32 | NEW YORK 10:32 | TOKIO 00:32

Rok 2015 – rokiem inwestycji w BCT Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni

Dodano: 19 sty 2016, 22:13

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni zakończył rok 2015 z wielkością przeładunków na poziomie 354 992 TEU stanowiącą przeciętny wynik w historii terminala. Na wynik największy wpływ miały przetasowania na trójmiejskim rynku przeładunków kontenerów.
Istotny wpływ na 25% spadek przeładunków kontenerów zanotowany w BCT miały zmiany w trasach żeglugowych największych dotychczasowych klientów BCT. Część kontenerów kilku armatorów została skierowane do terminalu kontenerowego w Gdańsku – jest to efekt uruchomionych w 2015 roku aliansów żeglugowych – 2M oraz G6 – operujących dużymi, oceanicznymi statkami i poszukującymi odpowiednich dla nich warunków nawigacyjnych. W obecnej chwili port w Gdyni nie spełnia owych warunków a zapowiadane od dawna inwestycje w ich poprawę są opóźnione.
„Brak obrotnicy nr 2 oraz pogłębienie kanałów do 16 metrów uniemożliwia nam obsługę megakontenerowców w bezpośrednich serwisach z Azji, mimo że BCT mocno zainwestował w ostatnich 3 latach i jest do tego gotowy.” – podkreśla prezes BCT Krzysztof Szymborski – „Stąd znaczna ilość kontenerów odpłynęła do Gdańska. Przyczyniło się do tego gwałtowne załamanie tranzytu do Rosji, a do przeciętnego wyniku w drugim półroczu dodatkowo dołożyło się spowolnienie w Chinach.”
Rok 2015 był również rokiem zakończenia większości inwestycji prowadzonych od trzech lat w BCT a mających na celu przygotowanie terminalu do bezpośredniej obsługi statków oceanicznych. Znacząco powiększono i unowocześniono park maszynowy, między innymi o cztery nowe suwnice nabrzeżowe STS, dwie suwnice kolejowe, dwa reachstackery, dwa wozy podsiębierne, dwie suwnice placowe RTG oraz drobny sprzęt przeładunkowy. Zmodernizowano place składowe, unowocześniono infrastrukturę IT oraz wprowadzono automatyzację procesów bramowych i lokalizację kontenerów w BCT.
BCT stało się także liderem w przeładunkach „project cargo”. W ciągu całego roku 2015 przez terminal przeładowano ok. 300 tyś ton ładunków ponadgabarytowych ze szczególnym wskazaniem na elementy wież wiatrowych, konstrukcje stalowe i maszynowe. Dzięki posiadanemu sprzętowi do obsługi tego rodzaju elementów, fachowej kadrze oraz odpowiednio przystosowanym placom składowym klienci chętnie korzystali z możliwości tego typu przeładunków.
Ilości przeładowanych ładunków w BCT – Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni]

tabelkaa