WARSZAWA: 09:57 | LONDYN 07:57 | NEW YORK 02:57 | TOKIO 16:57

Rosną przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 19 sie 2016, 8:01

W portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano w lipcu br. o prawie 16 % oraz w ciągu 7 miesięcy o blisko 4% więcej towarów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wzrosty odnotowały niemal wszystkie grupy towarowe. Wśród nich prym wiodą zboża oraz paliwa ze wzrostem na poziomie odpowiednio 120,4 % oraz 102,7 %. Rynek zbóż jest bardzo perspektywiczny. W tej grupie towarowej obserwujemy stałą tendencję wzrostową. Już wkrótce rozpocznie działalność – w zakresie obsługi zbóż – Szczecin Bulk Terminal, uruchamiając elewator zbożowy „Ewa”. Z kolei na wzrost przeładunków paliw wpłynęło uruchomienie działalności świnoujskiego gazoportu.
W lipcu br. bardzo dobry wynik odnotowano także w odniesieniu do rudy, gdzie wzrost wynosi 76,3 %. Tutaj zauważalna jest stałość dostaw. Przez porty w Szczecinie i Świnoujściu ruda trafia do odbiorców krajowych oraz z południa Europy, w tym głównie Czech i Słowacji. Jeśli chodzi o drobnicę, tej obsłużono więcej o 4,9 %, co wiąże się ze stałym wzrostem ruchu towarowego na Terminalu Promowym w Świnoujściu.
Niestety były też spadki. Te zanotowały węgiel -0,3% oraz inne masowe -19,9 %. W sumie, lipiec 2016 zamknął się wynikiem wyższym o 15,7 % w porównaniu do lipca ub. roku. W przypadku węgla spadki utrzymują się od ub. roku. Spedytorzy wybierają sąsiednie porty, co wiąże się z ograniczeniami nawigacyjnymi toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Stąd konieczność jego pogłębienia do 12,5 metra. Z kolei na znaczny spadek w grupie inne masowe złożyły się mniejsze dostawy kruszywa, co związane jest z zakończeniem budowy fabryki Bilfingera w Szczecinie. O ile w czasie budowy tego zakładu miesięcznie do portu w Szczecinie z tym ładunkiem wpływało kilkanaście statków, tak obecnie – tylko jeden.
Pomimo dość trudnej sytuacji na rynku kontenerów, zespół portów odnotował w lipcu dwucyfrowy (+17,5 %) wzrost. Także ogólny wynik za siedem miesięcy br. jest dodatni. Obsłużono bowiem o 5,2 % więcej kontenerów aniżeli w ub. roku.
Podsumowując, pierwsze siedem miesięcy zespół portów Szczecin-Świnoujście zapisał na plusie o 3,9 % wobec analogicznego okresu w 2015 roku. Przeładowano więcej zboża o 9,7 %, drobnicy o 11,8 % oraz paliw o 14,6 %. O 7,5% spadły przeładunki węgla. Mniej było rudy (-4,9%) oraz ładunków w grupie inne masowe (-14,8%).
Zespół portów Szczecin-Świnoujście przewiduje dalszy wzrost obsługiwanych w obu portach ładunków. Stąd konieczność realizacji inwestycji ukierunkowanych na poprawę dostępności do portów od strony lądu i morza oraz ukierunkowanych na dalszy ich rozwój i umacnianie pozycji na rynku. (Monika Woźniak-Lewandowska)
DSC00631
Fot. Wojciech Sobecki