WARSZAWA: 23:27 | LONDYN 21:27 | NEW YORK 16:27 | TOKIO 06:27

Rosneft Oil Company dostarczy ropę dla Grupy Lotos

Dodano: 26 sty 2016, 10:28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował, że dnia 22.01.2016 Grupa LOTOS S.A. oraz Rosneft Oil Company z siedzibą w Moskwie zawarły aneks do umowy typu term z dnia 20.12.2013 r. na dostawy dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej.
Aneks został zawarty dla dostaw realizowanych w latach 2016 -2017 i przewiduje dostawy w ilości od 5,4 do 6,0 mln ton ropy naftowej. Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub drogą morską. Szacunkowa wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 5,0 mld zł.
Aneks został uznany za znaczący ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.