WARSZAWA: 14:38 | LONDYN 12:38 | NEW YORK 07:38 | TOKIO 21:38

Rozmawiano między innymi o terrozyzmie i piractwie: połączone spotkanie grup roboczych do spraw żeglugi NATO

Dodano: 17 lut 2016, 14:48

W dniach 01.02 – 05.02.2016 r., specjalista Wydziału Współpracy z Żeglugą COM– DKM, kmdr ppor. Aleksander Jezielski, uczestniczył w połączonym spotkaniu grup roboczych do spraw żeglugi NATO.
W dniach 01.02 – 05.02.2016 r., w siedzibie CINCNAV (Comando In Capo Della Squadra Navale – Rzym, Włochy), specjalista Wydziału Współpracy z Żeglugą COM – DKM, kmdr ppor. Aleksander Jezielski, uczestniczył w połączonym spotkaniu grup roboczych do spraw żeglugi NATO: AMSG (Allied Maritime Shipping Group) oraz NATCAT (NCAGS and AWNIS Training Coordination Advisory Team).
W obu posiedzeniach udział wzięło blisko 30 delegatów z 10 krajów (w tym przedstawiciele CCOE, JWC i NSC) reprezentujących głównie komórki związane bezpośrednio z żeglugą, jak również specjaliści z zakresu CIMIC, szkoleń i ćwiczeń NATO czy też przedstawiciele włoskiej Izby Morskiej.
W czasie obrad AMSG omawiano głównie tendencje rozwojowe oraz kierunki działania w celu przeciwdziałania piractwu i terroryzmowi morskiemu oraz problemy związane z nielegalną migracją w rejonie basenu Morza Śródziemnego, natomiast w trakcie posiedzenia NATCAT główny nacisk położono na analizę ćwiczeń, rozwój struktur NCAGS oraz system szkolenia kadr w poszczególnych krajach NATO.
1617
1615
1616
http://com.wp.mil.pl/