WARSZAWA: 18:54 | LONDYN 16:54 | NEW YORK 11:54 | TOKIO 01:54

Rozmowy z rybakami w Jastarni

Dodano: 28 kw. 2016, 8:56

W Jastarni, szef resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozmawiał z rybakami. Oczekuje od nich kompromisu dotyczącego wielkości stref, na których obowiązywać ma zakaz trałowania sprzętem ciągnionym. Strefy są konieczne, by chronić zasoby ryb w Bałtyku i przyszłość rybołówstwa.
Resort chce wspierać rybaków, zwłaszcza tych drobnych, przybrzeżnych. Czyni wszystko, by zmienić zasady podziału funduszy z programów unijnych. Ale to rybacy sami muszą wypracować rozwiązania i propozycje, które będą materializowane w rozporządzeniach przygotowywanych przez Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ.
W tym celu został powołany przy ministerstwie specjalny zespół, w którym swoich reprezentantów mają środowiska rybackie z całego polskiego wybrzeża.
Rozmowy_z_rybakami_w_Jastarni_m
Biuro Prasowe MGMiŻŚ