WARSZAWA: 08:58 | LONDYN 06:58 | NEW YORK 01:58 | TOKIO 15:58

Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce

Dodano: 28 kw. 2016, 8:50

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli resortów i zarządów Spółek Skarbu Państwa, które są zainteresowane rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce. Uczestniczył w nim wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Organizatorem była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.
UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od inauguracji w 2000 r., przystąpiło do niej ponad 12 tys. członków ze 145 krajów. Odbywające się 26 kwietnia br. spotkanie miało na celu przeanalizowanie korzyści, jakie mogą płynąć z realizowanej strategii rządowej w obszarze rzecznych korytarzy transportowych dla prowadzonej przez nie działalności.
„Żegluga śródlądowa jest ważna dla rozwoju polskiej gospodarki. Mówimy o niej między innymi w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – podkreślił wiceminister Kwieciński.
Dodał, że poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych ma na celu zwiększenie przewozów.
„Ze względu na korzystny układ sieci śródlądowych dróg wodnych, możliwe jest wykorzystanie ich w połączeniu z transportem kombinowanym” – powiedział wiceszef resortu.
Wskazał, że ta forma transportu jest jedną z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych.
„Tylko kompleksowe podejście do rozwoju żeglugi śródlądowej pozwoli na jej dynamiczny rozwój i znaczne zwiększenie ilości przewożonych ładunków” – podkreślił Jerzy Kwieciński.
Wspomniał, że rozwój śródlądowych dróg wodnych wspierany jest również ze środków Unii Europejskiej – Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W latach 2007-2013 dofinansowanie UE wyniosło ponad 335 mln zł. Na lata 2014-2002 alokacja wynosi ok. 1,1 mld zł.
20160426MJKZS
20160426MJKZS1
Ministerstwo Rozwoju