WARSZAWA: 08:32 | LONDYN 06:32 | NEW YORK 01:32 | TOKIO 15:32

Rząd przyjął projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Dodano: 15 lut 2017, 7:10

Rada Ministrów bez żadnych uwag przyjęła dzisiaj przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projekt ustawy bardzo ważny dla żeglugi śródlądowej – podkreśla Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu tego resortu. – Dokument będzie teraz procedowany w izbach parlamentu. Zakładamy, że jeszcze w kwietni ustawa zostanie podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Przypomnijmy, że w styczniu 2015 r. weszła w życie dyrektywa Rady UE z grudnia 2014 r. wykonująca Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym. Została zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).
Dyrektywa powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do końca ub.r.
Regulacja dotyczy niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, odnosi się do warunków pracy na tych statkach oraz zawiera postanowienia dotyczące zdrowia (okresowych badan lekarskich) i bezpieczeństwa pracowników w dziedzinie podlegającej zapisom Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w tym:
ograniczeń odnoszących się do dobowego i tygodniowego czasu pracy,
okresu bazowego czasu pracy,
corocznego urlopu wypoczynkowego,
określenia dni pracy i dni odpoczynku,
pracy sezonowej na statkach pasażerskich,
maksymalnego czasu pracy w porze nocnej,
okresów odpoczynku,
ochrony osób młodych,
oceny stanu zdrowia pracowników,
harmonogramu pracy.
Dyrektywa wprowadziła nowy sposób ustalania wymiaru czasu pracy. Wymiar obowiązkowego czasu pracy pozostał niezmieniony. Partnerzy społeczni z sektora transportu śródlądowego (Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej, Europejska Organizacja Kapitanów i Europejska Federacja Pracowników Transportu) wyrazili opinię, że dyrektywa z 2003 roku nie zabezpiecza interesów sektora, dlatego negocjowali z własnej inicjatywy na poziomie UE umowę dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym.
Negocjacje trwały od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym zawarto 15 lutego 2012 r. Sygnatariusze przedstawili dokument Komisji Europejskiej i zwrócili się o wykonanie tej Umowy w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji.
W Polsce do pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej stosuje się przepisy ogólne wynikające przede wszystkim z Kodeksu pracy. Jednocześnie Kodeks pracy jest w praktyce trudny do stosowania przez armatorów ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statku.
Przyjęcie znowelizowanej dyrektywy ma na celu ujednolicenie oraz usprawnienie systemu pracy na statkach żeglugi śródlądowej oraz poprawienie warunków pracy podczas żeglugi, przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia takich regulacji dla operatorów zarządzających flotą śródlądową, jakie mają armatorzy w państwach członkowskich UE.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-27

1 EUR - 4,3067 1 USD - 3,9682
1 CHF - 4,5113 1 GBP - 5,0353

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin