WARSZAWA: 18:18 | LONDYN 16:18 | NEW YORK 11:18 | TOKIO 01:18

Sąd oddalił powództwo w sprawie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding

Dodano: 23 wrz 2017, 0:04

22 września Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo byłych akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding przeciwko Skarbowi Państwa.
Sąd nie dopatrzył się w poczynaniach urzędników działań niezgodnych z prawem, a powód zdaniem sądu nie udowodnił, że spadek wartości akcji był bezpośrednio związany z działaniami Skarbu Państwa.
Proces toczył się przez 5 lat, a Krzysztof Piotrowski reprezentował 2200 akcjonariuszy Porty Holding. W procesie przesłuchano wielu świadków, wśród których byli między innymi przedstawiciele rządu, ministrowie i dziennikarze.
Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. była liderem stoczniowego holdingu, w którym największym podmiotem była Stocznia Szczecińska S.A., ale poza nią w strukturze holdingu znajdowało się kilkadziesiąt innych podmiotów działających nie tylko na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego, ale także w innych częściach naszego kraju. Jednym z zadań struktury holdingowej miało być zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania największego podmiotu grupy, jakim była Stocznia Szczecińska w okresie dekoniunktury na rynku okrętowym. Ostatecznie holding upadł w 2002 roku. O przyczynach niepowodzeń napisano i powiedziano już bardzo wiele. Niektórzy dopatrywali się błędów w zarządzaniu, inni twierdzili, że przyczyny upadku były polityczne, jeszcze inni prezentują bardziej radykalne teorie związane z wejściem stoczniowego holdingu w obszar obrotu paliwami poprzez spółkę Porta Petrol, która funkcjonowała na terenie bazy paliw w Świnoujściu.
Niezależnie, od różnych mniej lub bardziej prawdopodobnych teorii, Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo. Należy się spodziewać, że pełnomocnik akcjonariuszy będzie składał apelację.

Fot. Wojciech Sobecki