WARSZAWA: 00:39 | LONDYN 22:39 | NEW YORK 17:39 | TOKIO 07:39

Sąd w Hamburgu nie uznał racji naszych portów

Dodano: 27 wrz 2017, 0:29

26 września br. niemiecki Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu wydał wyrok, którym utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji zaskarżone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, uznające, iż Zarządowi Portu nie przysługuje skarga na zezwolenie dotyczące ułożenia gazociągu Nord Stream 1 na dnie Bałtyku.
Ponadto niemiecki sąd uznał, że Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A nie przysługuje prawo do wniesienia kasacji do sądu wyższej instancji tj. Federalnego Sądu Administracyjnego od wydanego orzeczenia. Spółce natomiast przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, co do tej części orzeczenia.
ZMPSiŚ SA oczekuje obecnie na uzasadnienie decyzji sądu. Po jej otrzymaniu podejmie decyzję, co do ewentualnych dalszych działań prawnych.
ZMPSiŚ SA domaga się takiego ułożenia gazociągu na szlaku żeglugowym nr 20, na przecięciu północno-zachodniego podejścia do portu w Świnoujściu, aby nie blokował on dostępu do portu dla statków o zanurzeniu większym niż obecne 13,5 m. Jest to związane z planami inwestycyjnymi Spólki w zakresie budowy nowych terminali głębokowodnych w porcie w Świnoujściu.