WARSZAWA: 15:45 | LONDYN 13:45 | NEW YORK 08:45 | TOKIO 22:45

Sejmowe podsumowanie Kongresu Morskiego

Dodano: 24 lip 2015, 10:00

22 lipca 2015 r. w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące III Międzynarodowy Kongres Morski.
„Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju polskiej gospodarki morskiej” – mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.
Wiceminister podkreśliła znaczenie uchwalonej 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów pierwszej w wolnej i nowoczesnej Polsce Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Dokument ten określa podstawowy cel i działania rozwoju morskiego naszego państwa skierowane na kompleksowe wykorzystanie morskiego potencjału Polski i rozwój gospodarki morskiej, a także instrumenty prawno-ekonomiczne sprzyjające jego realizacji.
wiceminister_Dorota_Pyc_podczas_podsumowania_3_Kongresu_Morskiego
D. Pyć zwróciła również uwagę na podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju działania na rzecz realizacji polskiej polityki morskiej, w tym wspierające rozwój inwestycji morskich, oraz prace legislacyjne mające na celu jak największe wsparcie możliwości rozwoju polskiej nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki morskiej.
„Dla polskiej gospodarki morskiej rok 2015 jest ważny z wielu względów. Obchodzimy w nim trzy jubileusze 95-lecia: zaślubin Polski z morzem, edukacji morskiej i administracji morskiej” – dodała.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Szynkaruk, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej Konstanty Oświęcimski, posłowie oraz senatorowie, samorządowcy.