WARSZAWA: 03:39 | LONDYN 01:39 | NEW YORK 20:39 | TOKIO 10:39

Senat. Obradowały połączone Komisje Infrastruktury i Środowiska

Dodano: 14 mar 2017, 21:58

Komisje senackie przyjęły projekty ustaw o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu oraz dotyczący budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.
Oba projekty rządowe przygotowane zostały przez ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w tym resorcie wyjaśniał członkom komisji, iż pierwszy projekt ustawy wprowadza zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących recyklingu statków i monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Ponadto w ustawie określono zasady pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.
Minister podkreślał także znaczenie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chodzi o budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji.
Minister Witkowski podkreślił, iż połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.
– Realizacja projektu umożliwi swobodny i nieograniczony dostęp jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego – dodał podsekretarz stanu MGMiŻŚ. – Budowa drogi wodnej będzie gwarantem bezpieczeństwa morskiego naszego kraju.
Komisje poparły oba projekty ustaw. Teraz Zajmie się nimi Senat.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ