WARSZAWA: 15:02 | LONDYN 13:02 | NEW YORK 08:02 | TOKIO 22:02

SG-311 w ćwiczeniu usuwania zanieczyszczeń olejowych

Dodano: 31 sie 2016, 22:03

Jednostka pływająca Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej SG-311 uczestniczyła we wtorek na Zatoce Gdańskiej w zorganizowanym przez Lotos Petrobaltic S.A. ćwiczeniu reagowania na rozlewy olejowe. SG-311 od 1 lipca tego roku została ujęta na liście „Bałtyckiej Floty specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń”, a ostatnio otrzymała flagę HELCOM, która powinna być wywieszana w czasie międzynarodowych i krajowych ćwiczeń w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.
Coroczne ćwiczenia jednostek morskich w reagowaniu na rozlewy olejowe związane są z działalnością Lotos Petrobaltic S.A. na morzu. Ćwiczenie z udziałem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Urzędu Morskiego w Gdyni składało się z fazy aplikacyjnej i operacyjnej, w której SG-311, „Kambr”, „Kapitan Poinc”, „Zodiak” i „Tucana” w skoordynowanej akcji trenowały usuwanie z powierzchni wód morskich zanieczyszczeń olejowych.
SG-311 na początku 2015 roku dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Gdańsku został doposażony w sprzęt ratownictwa ekologicznego – zaporę przeciwolejową, która pozwala na ograniczenie mieszania się wody zaolejonej z czystą oraz na przystąpienie do procesu zbierania zanieczyszczenia i urządzenie do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody. Od tamtej pory SG-311 w przypadku wykrycia na polskich obszarach morskich zanieczyszczenia ropopochodnego może samodzielnie lub jako jeden z komponentów prowadzić akcję zwalczania katastrofy ekologicznej.
3-98548
3-98550
Straż Graniczna