WARSZAWA: 01:06 | LONDYN 23:06 | NEW YORK 18:06 | TOKIO 08:06

Skutki porozumienia handlowego USA-Chiny

Dodano: 21 maj 2021, 11:45

Porozumienie handlowe tzw. pierwszej fazy między USA i Chinami, które weszło w życie 14 lutego ubiegłego roku, zobowiązało ChRL do zwiększenia zakupów amerykańskich produktów, wzmocnienia ochrony własności intelektualnej i ułatwienia firmom z USA dostępu do chińskiego rynku.
Nie wyeliminowało ceł nałożonych od 2018 r. przez obie strony, ale zmniejszyło niepewność w gospodarce światowej.

Pierwsza faza sukcesu

Jak wynika z opublikowanego 12 maja raportu opublikowanego przez US-China Business Council (USCBC), owocem tej umowy był wzrost eksportu towarów z USA do Chin o 18,5 miliarda dolarów, tj. o prawie 18 procent rok do roku – po tym, jak w 2019 roku osiągnął on najniższy poziom od prawie dekady. Wzrost ten był możliwy dzięki ogromnym dostawom produktów rolnych, półprzewodników oraz produktów naftowych i gazowych. Po dwóch latach napięć handlowych, które szkodziły konsumentom i przedsiębiorcom obu krajów, umowa pobudziła amerykański eksport.
Craig Allen, przewodniczący USCBC, podczas wirtualnej konferencji prasowej powiedział, że dotrzymanie warunków tej umowy, a zwłaszcza zwiększenie eksportu towarów z USA do Chin oznacza wsparcie dla amerykańskich firm i rodzin i powinno być priorytetem dla administracji Joe Bidena.
Chociaż nie odnosi się do wszystkich kwestii w stosunkach handlowych, pierwsza umowa między USA a Chinami przyniosła znaczący postęp w zakresie zniesienia długotrwałych barier handlowych – powiedział dziennikarzom Allen.
Przewodniczący USCBC stwierdził, że najlepszą opcją dla administracji Bidena byłoby po prostu zachowanie i pełne wdrożenie pierwszej fazy umowy. Wycofanie się z niej przyniosłoby wiele szkód obu krajom.

Celne lekarstwo

Umowa nie likwiduje nałożonych wcześniej ceł. USA nie wycofały się z ceł na towary o wartości 250 mld dol. objęte stawką 25%, choć zmniejszyły z 15% do 7,5% stawkę na inne produkty o wartości 120 mld dol. Podobnie w mocy pozostaną chińskie cła obejmujące dobra o wartości ok. 180 mld dol.
Cła nałożone w związku z tarciami handlowymi między USA a Chinami zaszkodziły amerykańskim miejscom pracy, amerykańskim konsumentom, amerykańskim firmom i globalnej konkurencyjności kraju.
Obie strony ucierpiały i zniesienie ceł jest ważne – powiedział Allan. Najlepszym lekarstwem na pobudzenie handlu i stworzenie większej liczby miejsc pracy w USA jest trwałe zniesienie ceł zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Chiny.
Allen zauważył, że chińskie tymczasowe zwolnienia z ceł na import z USA, otwarcie rynku w ramach pierwszej umowy handlowej, a także popyt w związku z silnym ożywieniem w Chinach, przyczyniły się do gwałtownego wzrostu eksportu towarów z USA do Chin.

Przedsiębiorcy chcą współpracy bez polityki

USCBC to prywatna organizacja non-profit zrzeszająca ponad 200 amerykańskich firm prowadzących interesy z Chinami. Organizacja założona w 1973 r. zapewnia swoim członkom usługi informacyjne, doradcze i programowe od ponad czterech dekad. Poprzez swoje biura w Waszyngtonie, Pekinie i Szanghaju, USCBC służy interesom swoich członków w Stanach Zjednoczonych i Chinach.
Misją USCBC jest poszerzenie stosunków handlowych USA-Chiny z korzyścią dla ich członków i całej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Organizacja opowiada się za konstruktywną, zorientowaną na wyniki współpracą z Chinami w celu wyeliminowania barier handlowych i inwestycyjnych oraz za stworzeniem otoczenia handlowego, które jest przewidywalne i przejrzyste dla wszystkich stron.

Źródło: Xinhua Silk Road Poland