WARSZAWA: 18:46 | LONDYN 16:46 | NEW YORK 11:46 | TOKIO 01:46

Służba przygotowawcza na ORP Iskra

Dodano: 27 kw. 2016, 9:41

Marynarka Wojenna bardzo aktywnie prowadzi szkolenie żołnierzy I turnusu służby przygotowawczej. Dzisiaj, 27 kwietnia, żaglowiec ORP Iskra powrócił do portu wojennego w Gdyni po dwudniowym szkoleniu na morzu z ochotnikami.
Ostatni etap I turnusu wojskowej służby przygotowawczej to szkolenie specjalistyczne. Rozpoczęło się ono 29 marca i zakończy się 29 kwietnia. Na ORP „Iskra” trafiło 13 ochotników, zgodnie z nadaną specjalnością okrętową. Zostali oni przydzieleni do działów pokładowych, czyli nawigacyjno – hydrograficznego, łączności oraz obserwacji technicznej. W trakcie tej części szkolenia przyszli kandydaci na żołnierzy zawodowych nabywali wiedzę z zakresu podstaw nawigacji, meteorologii, a także znajomości polskiego wybrzeża. Poznali ponadto zasady obowiązujące podczas codziennej eksploatacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych oraz procedury łączności obowiązujące na morzu.
Podczas wczorajszego wyjścia na morze wszyscy żołnierze służby przygotowawczej pełnili wachtę na stanowiskach bojowych, jako dublerzy załogi stałej.
Ochotnicy rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze 7 stycznia br. Ćwiczenia rozpoczęły się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia na militarnych obiektach Punktu Bazowania w Helu. Służba przygotowawcza została podzielona na dwa okresy: szkolenie podstawowe, które trwa 3 miesiące oraz szkolenie specjalistyczne, które trwa miesiąc. Szkolenie podstawowe to przede wszystkim regulaminy i musztra, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, szkolenie ogniowe, taktyka, a także budowa i eksploatacja podstawowego sprzętu wojskowego. Podczas drugiej części ćwiczeń żołnierze szkolą się w różnych specjalnościach, w zależności od zgłaszanych potrzeb z jednostek wojskowych. Szkolenie przygotowawcze zakończy się 29 kwietnia.
Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji ochotników do zawodowej służby wojskowej. W ćwiczeniach biorą udział mężczyźni, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej. Głównym celem szkolenia przygotowawczego jest sprawdzenie, którzy ochotnicy nadają się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi żołnierzami dowódcy jednostek wojskowych podpiszą kontrakty do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nadane zostaną im również przydziały kryzysowe. Ochotnicy, z którymi nie zostaną podpisane kontrakty do NSR, stają się żołnierzami rezerwy i stanowią zasoby rezerw osobowych na potrzeby obronne naszego kraju.
Zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Komenda Portu Wojennego Gdynia będzie prowadziła szkolenie ochotników do służby wojskowej w tym roku jeszcze w dwóch turnusach (04.05-26.07, 06.09-23.12).
3456
3458
8 FOW