WARSZAWA: 03:41 | LONDYN 01:41 | NEW YORK 20:41 | TOKIO 10:41

Spójność i współpraca transgraniczna przy tworzeniu morskich planów zagospodarowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim

Dodano: 20 mar 2015, 13:32

W dniach 18-19 marca 2015 roku w Göteborgu odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące projekt Baltic SCOPE. Przedsięwzięcie warte 2 mln euro jest dofinansowane z konkursu DG MARE na projekty dotyczące morskiego planowania przestrzennego w regionie Morza Bałtyckiego.
Baltic SCOPE będzie platformą współpracy między państwami UE regionu Morza Bałtyckiego w opracowywaniu morskich planów zagospodarowania przestrzennego do 2021 roku (zgodnie z Dyrektywą 2014/89/EU). Celem współpracy jest wypracowanie procedur uzgodnień transgranicznych, które będą stosowane w trakcie przygotowywania planów. Powstaną rekomendacje w zakresie dobrych praktyk, oceny planów, stosowania podejścia ekosystemowego, wymiany danych oraz procesu konsultacji publicznych planów.
Koordynatorem prac jest Szwedzka Agencja do spraw Morskich i Gospodarki Wodnej (Swedish Agency for Marine and Water Management – SwAM). W projekcie biorą udział przedstawiciele Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Szwecji oraz Polski, którą reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie.
Baltic_SCOPE