WARSZAWA: 03:54 | LONDYN 01:54 | NEW YORK 20:54 | TOKIO 10:54

Spotkanie Anny Moskwy z Ambasadorem RP w ChRL

Dodano: 10 lip 2018, 8:33

9 lipca Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odbyła spotkanie z Wojciechem Zajączkowskim, ambasadorem RP Chińskiej Republiki Ludowej. Przedmiotem rozmowy były dotychczasowe działania i plany resortu związane zarówno ze współpracą bilateralną z Chinami, jak i współpracą w ramach formatu „16+1” (Europa Środkowo-Wschodnia + Chiny).
W trakcie spotkania minister Anna Moskwa przedstawiła cele i projekty Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” w nadchodzącym czasie. Pani minister podkresliła znaczenie dwóch planowanych działań – wizyt studyjnych w portach morskich południowego Bałtyku oraz w Chinach, w zakresie żeglugi śródlądowej. Pierwsza z nich będzie miała na celu przedstawienie potencjału portów morskich wspomnianego regionu, natomiast druga – prezentacji rozwiązań i doświadczeń chińskich w zakresie transportu rzecznego. Obie wizyty będą skierowane do przedstawicieli administracji i biznesu wszystkich państw formatu „16+1”.
W kontekście funkcjonowania Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich Pani minister przedstawiła rezultaty osiągnięte podczas Światowych Dni Morza, które odbywały się w Szczecinie, od 13 do 15 czerwca br. W trakcie tego dużego wydarzenia zostało zorganizowane spotkanie delegacji państw formatu „16+1”, które dotyczyło współpracy w kwestiach morskich. Stronę chińską reprezentował wiceminister transportu, Liu Xiaoming. Głównym tematem dyskusji było rosnące znaczenie portów morskich w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.
Podczas poniedziałkowego spotkania rozmówcy poruszyli temat organizacji wizyty żaglowca „Dar Młodzieży”, który wpłynie do portu do Szanghaju na początku listopada 2018r, w ramach trwającego „Rejsu Niepodległości”. Ambasador Wojciech Zajączkowski zadeklarował wsparcie placówki w tym zakresie. W trakcie rozmowy Pani minister zapowiedziała także wizytę kierownictwa MGMiŻŚ w Chinach.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin