WARSZAWA: 11:50 | LONDYN 09:50 | NEW YORK 04:50 | TOKIO 18:50

Spotkanie przedstawicieli regionów i instytucji zainteresowanych użeglownieniem Odry

Dodano: 29 maj 2017, 21:29

29 maja br. na zaproszenie pana Jerzego Materny i pani Anny Moskwy, wiceministrów w MGMiŻŚ na spotkanie w siedzibie Ministerstwa przybyli wojewodowie, przedstawiciele urzędów wojewódzkich i dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej z województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Spotkanie było poświęcone współpracy dotyczącej żeglugi na Odrze z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. W wydarzeniu poza wiceministrami i gośćmi wzięli udział eksperci z Departamentu Żeglugi Śródlądowej.
Minister Jerzy Materna powitał uczestników, podkreślając jak bardzo ważna jest żegluga na Odrze nie tylko dla województw odrzańskich, ale także dla całego kraju. Minister Anna Moskwa z kolei położyła nacisk na niemożliwość rozpatrywania kwestii żeglowności Odry w oderwaniu od współpracy międzynarodowej.
Następnie wypowiadali się eksperci z Departamentu Żeglugi Śródlądowej, którzy przedstawili dotychczasowe postępy w opracowywaniu studiów wykonalności inwestycji na Odrze oraz podjęte działania międzynarodowe.
Jako kolejni głos zabrali goście przedstawiając swoje oczekiwania i dokonania. Pan Adrian Czubak, wojewoda opolski podkreślił, że żeglowna Odra to nadrzędny interes państwa, ale leży również w interesie samorządów.
W drugiej części spotkania, pani Anna Moskwa przedstawiła plan działań na najbliższe miesiące.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ