WARSZAWA: 10:25 | LONDYN 08:25 | NEW YORK 03:25 | TOKIO 17:25

Spotkanie w sprawie Korytarza Bałtyk – Adriatyk

Dodano: 10 lip 2015, 10:59

9 lipca 2015 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gościł Europejskiego Koordynatora Korytarza Bałtyk – Adriatyk, prof. Kurta Bodewiga, w towarzystwie doradcy Silke Brocks oraz dziennikarza pisma German Transport Review, Wernera Balsena. Polską stronę reprezentowali m. in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, instytucji zainteresowanych rozwojem Korytarza Bałtyk – Adriatyk: ZMPG-a S.A., PKP PLK S.A., GDDKiA, Rady Interesantów Portu oraz władz miasta Gdyni.
Celem spotkania było przedstawienie oraz dyskusja nad planem prac dotyczących Korytarza, w szczególności dotyczących tzw. „last mile” połączeń drogowo-kolejowych do Portu Gdynia. Przygotowany przez Europejskiego Koordynatora plan prac w zakresie infrastruktury przedmiotowego Korytarza został zatwierdzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, których projekt bezpośrednio dotyczy.
W trakcie spotkania zaprezentowano priorytety planu, jak również przedyskutowano konieczne do podjęcia w jego ramach zadania, jak np. ukończenie brakujących połączeń kolejowo – drogowych do portów, czy też integracja węzłów miejskich z Korytarzem. Europejski Koordynator zapoznał się z głównymi priorytetami i planami rozwoju Portu Gdynia. Zainteresowani uczestnicy obrotu portowo – morskiego wskazali na konieczność wsparcia działań na rzecz polepszenia dostępu kolejowo – drogowego do portu, w tym szczególnie budowy Drogi Czerwonej oraz dostosowania linii kolejowej nr 201 do parametrów sieci TEN-T. Przedstawiciele PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przedstawili plany oraz stan realizacji projektów inwestycyjnych w tym zakresie. Stanowisko miasta w tej kwestii przedstawił Wiceprezydent Miasta Gdyni, Marek Stępa.
Po spotkaniu Goście odwiedzili miejsca realizacji inwestycji Zarządu Portu związanych z dostępem drogowo-kolejowym do Portu Gdynia.
116x77-files-wydarzenia-aktualnosci-1507090-1507093
116x77-files-wydarzenia-aktualnosci-1507090-1507091116x77-files-wydarzenia-aktualnosci-1507090-1507090