WARSZAWA: 16:55 | LONDYN 14:55 | NEW YORK 09:55 | TOKIO 23:55

Statki PŻM wolne od azbestu

Dodano: 14 wrz 2015, 20:55

Już w 2009 r. wydano w Polskiej Żegludze Morskiej „Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z azbestem na statkach”. Doprowadziło ono do stopniowego usuwania ze wszystkich statkowych instalacji tego materiału. Na żadnym ze statków Polskiej Żeglugi Morskiej nie występują obecnie jakiekolwiek materiały azbestowe. Jednostki PŻM są zatem pod tym względem w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego i pracujących na nich załóg.
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, azbest był szeroko stosowany w budownictwie i przemyśle – także okrętowym. Szczególnie wiele tego materiału używano przy budowie dużych statków pasażerskich czy jednostek marynarki wojennej. Po udowodnieniu przez naukowców, że azbest jest przyczyną wielu chorób, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaczęto wycofywanie tego materiału z wielu dziedzin przemysłu.
W 1983 roku Islandia jako pierwszy kraj wprowadziła całkowity zakaz stosowania azbestu. W ślad za Islandią poszły inne kraje skandynawskie, w tym m.in. Dania. Zbudowane w Kopenhadze dla PŻM na początku lat 90. sześć panamaxów typu „Solidarność” nie zawierały już azbestu.
W lipcu 1989 r. amerykańska agencja ochrony środowiska EPA wprowadziła przepisy mocno ograniczające stosowanie azbestu w USA, co miało również zastosowanie wobec statków PŻM, będących częstymi gośćmi w portach amerykańskich. Polskie przypisy zakazujące używania azbestu obowiązują od 1997 roku natomiast unijne przepisy na ten temat obowiązują od 2005 roku.
Stosowania azbestu na statkach zakazuje także prawodawstwo morskie ustalane przez Międzynarodową Organizację Morską – IMO. W międzynarodowej żegludze od 2011 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania azbestu w nowo budowanych statkach.
Na żadnym ze statków Polskiej Żeglugi Morskiej nie ma obecnie azbestu.
DSC07152